Vrij

Ik ben twee dagen vrij
Uitslapen
Uit het keurslijf
En de maatschappij
Geen nieuws
Maar gedachten
Die komen
En gaan
Ook tijd
Speelt niet
Ik teken
Rook een joint
Maak ontbijtje
Twee croissants
En een eitje
Kijk naar Adriaan van Dis
In Zuid-Afrika
Archief van Holland Doc
Juweeltje
Ook hij onderzoekt
Wat betekent dat
Ik ben vrij
Ontworteling
En traditie

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: FotoFloor, Alley Cat

This entry was posted in kunst, literatuur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Vrij

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.