Ik durf niet

Ik heb goed verhaal
In mijn vingers
Op de computer
97 Woorden
Uit de doeken
Maar het gaat over werk
Gesprekken die we voeren
Hoe we elkaar de maat nemen
Wat goed en niet goed is
Te herkenbaar
Daar krijg ik zeker stront mee
Op werk waar ze me
Overbodig hebben gemaakt
Ik durf niet
Maar het verhaal zwerft
Ergens in mijn annalen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Karin Hoogesteger, Black tea and a cherry tree

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Ik durf niet

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.