Chanoeka

Het is chanoeka
Dat weet ik omdat iemand
Twitterde in Amerika
Ik heb geen loeach
Joodse agenda
En geen kaarsen
Geen latkes
En geen soefgania
Ik leef op herinnering
Chocoladegeld
En heimweemania

Happy Chanoeka

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Jaap de Vries, Slave
.

This entry was posted in kunst, literatuur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

24 Responses to Chanoeka

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.