Ogen dicht

Met mijn ogen dicht
Speel ik dood
Ik leef nog wel
Ik haal adem

Maar in al mijn bewegingen
Valt schaduw van eindigheid
Oneindig veel groter

Geen ruimte
Geen genot
Mijn behoeften
Mijn lusten
Leeg omhulsel van voorbije tijd

In mijn lasten
Verdoof ik mezelf knock out
Ga in godsnaam dat bed in

Naar niets
Geen verlangen
Geen wensen
Slaap met God

Droom jezelf prinses
En verlies jezelf
Concubine
Odalisque
Vrouw zonder status
Je behoeften verboden

En wanneer wanneer
Waanzin van het moment
Zal dit anders zijn
Vraagt de zot

Doe je ogen dicht klein meisje
Het is je leeftijd
Dit je lot

Jezzebel,
Tussen water en water
 
Art: Sanne Sannes
Met dank aan JP die zich ook al afvraagt.
Hoeveel vrouwen nog te gaan.
En me wees op de documentaire van Sanne Sannes
.
 
 
 

This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

23 Responses to Ogen dicht

 1. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @… Vincent praat verder met zijn broer Theo
  op 14 mei 1882, brief 198

  Ik vind dus in hoofdzaak uw brief zeer verkeerd,
  maar zulks komt misschien omdat gij er niet over hebt doorgedacht
  en ik geloof van u dat gij beter zijt
  dan die bewuste brief van hedenmorgen.

  Gij spreekt over iets dat uzelf is overkomen.
  Ik meen zeer flauw als in een nevel in ver verleden
  mij er iets van te herinneren.

  Indien ik me wel herinner waart gij in kennis met een meisje
  van mindere stand en hieldt van haar en hadt met haar geslapen.
  Nu weet ik niet wie de persoon was,
  doch wel dat gij er pa over hebt geraadpleegd
  en mij er ook over heeft gesproken.

  En dat pa u toen iets heeft laten beloven omtrent het trouwen,
  ik weet niet met juistheid wat – doch wellicht dat gij zulks gedurende
  uw minderjarigheid niet zonder zijn toestemming zoudt doen.

  Het verdere – hoe het met die vrouw gegaan is,
  weet ik niet.
  Zolang gij minderjarig waart, heeft pa werkelijk het recht tussenbeide te treden
  en kan ik mij de handelswijs begrijpen.

  Nu is ‘t onderscheid tussen uw geval en ‘t mijne
  dat gij en zij een aanmerkelijk aantal jaren jonger waart
  dan Christien en ik, dat vooreerst;

  ten tweede dat uw toekomst en de mijne onderscheiden zijn,
  nl. dat ik een stil handwerk voor mij heb
  en gij een positie bekleedt die per se vordert
  dat gij een zekere stand zult voeren.

  Dit is toch, dunkt mij, klaar genoeg
  en indien gij alstoen als minderjarig
  zijnde wel deedt te gehoorzamen,
  ik voor mij heb de vrijheid als meerderjarige tot pa te zeggen:
  Dit is een zaak in welke u niet dwingen kunt of moogt.

  Nu zegt gij dat gij tussen Christien en mij niet vindt
  wat nodig maakt dat ik haar zou moeten trouwen.

  Ziehier hoe én Christien én ik daarover denken:
  Wij verlangen beiden een zeer huiselijk leven, dicht bij elkaar,
  en hebben elkaar dagelijks bij ‘t werk nodig
  en zijn dagelijks bij elkaar.

  Wij verlangen er niets scheefs in de positie zij
  en zij vinden ‘t trouwen ‘t enige radicale middel om de wereld tot zwijgen te brengen
  en te zorgen dat men ons niet het verwijt doet in ongeoorloofde verbintenis te leven.

  Als wij niet trouwden, kon men niets zeggen van dit of dat is eigenlijk scheef
  – als wij trouwen, zijn wij zeer arm en laten alle pretentie op stand daar,
  doch onze daad is recht en eerlijk.
  Mij dunkt gij zult dit begrijpen.

  Zegt ge nu: Vincent, gij zult het bar hebben
  en de zorgen zullen u wel eens vreselijk zijn,
  dan antwoord ik: Ja broer, ik weet dat zeer wel,
  daar hebt ge gelijk in,
  doch, kerel, ‘t geen ik nog erger zou vinden dan dat,
  ware het gevoel vanbinnen:

  Gij hebt die vrouw elke gij in de winter zwanger en ziek ontmoette,
  verraderlijk in de steek gelaten en wederom teruggestoten
  op die onbarmhartige straatstenenen.

  Dat zal van mij niet gezegd worden
  en gij zult nu wel zien dat geen ‘doordrijverij’ of ‘baldadig mijn zin willen hebben’
  van me is, doch dat ik sta tegenover Christien
  en dat ik haar trouw beloofd heb en trouw houden zal.
  .

 2. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  En wie was Theo van Gogh.
  Voor de liefhebbers.
  Familie, dat is duidelijk.

  http://player.omroep.nl/?aflID=10249948

  .
  .

 3. ron rozen says:

  Avatar van ron rozen
  Als je een maximaal doodseffect wilt hebben moet je een opgerold handdoekje onder je kin te leggen. Een arts deed dat toen mijn zusje dood was. En sindsdien is dat een "running gag" tussen mijn vriend en ik als we samen op vakantie zijn en alletwee ons fototoestel bij ons hebben. Je wangen naar binnen trekken en je bent al zo goed als.

 4. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Ron, ik voel mijn kaken vertrekken.
  Dank voor je woorden.
  Soms is het wrang.
  Als je je adem inhoudt.
  .

 5. Henk says:

  Avatar van Henk
  Jezz, toch maar blijven ademhalen:) Morgen weer een dag.

  Prachtige kunst.

  Groeten,H

 6. jan bouma says:

  Avatar van jan bouma
  @Jezz
  De moeite waard om Theo terug te zien in die docu. Dank.
  Ook "de dorpsgek" , zoals hij zich noemde, blijkt te worden vermoord
  door de echte gekken. Morgen 5 jaar geleden alweer. Ik herinner me
  alles en schreef er over. Pg. 53.

 7. Fleurius says:

  Avatar van Fleurius
  Jouw fantasie reikt niet verder dan je eigen neus,Schatzschenleine?
  One way traffic?
  Wat een prachtig fotomateriaal.
  Ik steek schamel af,ik besef het.En ken mij plaats.
  Nou dat kan je iig niet meer overkomen,
  de dertig is reeds gepasseerd,darling.
  Ken jij JP toch?
  Wat kan die lullen,he?
  Lijkt wel de MP?!

  De vrouw op de afbeelding is niet dood,zj slaapt.
  Dood toont anders.

 8. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Goedemorgen,

  @Henk, nieuwe dag, nieuwe kansen.

  @Jan, treurig.
  Ik woonde nog in het land van mijn hart.

  @Flory, ik ben zo blij met het werk van Sanne Sannes.
  Ik zal nog meer laten zien.
  .

 9. WasdeMuze says:

  Avatar van WasdeMuze
  Sanne en de mangelgang is een begrip in Groningen.
  De Mangelgang was of is, dat weet ik niet, een art Gallery waar een ieder die iets te melden had zich wel eens liet zien.
  Siep van den Berg en ook Sanne kwamen daar regelmatig.
  Siep was een Gronings beeldende kunstenaar met een atelier in een origineel theehuisje dat in het Sterrebos stond.
  Zonder enige voorzieningen, maar voor het doen van je behoefte had je het bos zei hij altijd.

  Ik heb mij altijd verwonderd over het feit dat er in Groningen zoveel gebeurde op het gebied van de beeldende kunst.
  Een van de bekendste is waarschijnlijk Werkman die prachtig werk heeft gemaakt als Lithograaf, waarvan nog regelmatig een en ander wordt heruitgegeven door een kleine drukkerij in de provincie.
  Zal op mijn log daar wat aandacht aan besteden.

 10. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @De Muze, Groningen?
  Sanne Sannes kwam toch uit Bergen?
  .

 11. WasdeMuze4 says:

  Avatar van WasdeMuze4
  Nee hij heeft zijn jonge jaren doorgebracht in Groningen en is op 30 jarige leefdtijd verongelukt in Bergen
  Na een shoot daar in de buurt, in de auto zat ook Wolfensbergen, later wethouder in Amsterdam

  Ik geloof zelfs dat hij geboren Groninger was, en dat zijn ouders later met zijn broer zijn verhuisd naar Apeldoorn

 12. Dianne says:

  Avatar van Dianne
  een prachtige Sannes!

  Goedemorgen, Jezze,

  je eerste twee vormen een heel mooi gedicht in deze poëtische tekst die mooi en voelbaar is.
  En lot bestaat niet, alleen als je je erbij neerlegt.

 13. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @De Muze, je hebt gelijk.
  Ik vond het op wikipedia
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sanne_Sannes

  @Dianne, good morning 🙂
  Dank voor je compliment.
  Ik vond het zelf een ‘bagger werk’.
  Maar misschien heb je gelijk.
  Enkel de eerste twee.
  .

 14. jan bouma says:

  Avatar van jan bouma
  Je doet je wat tekort
  met dat lot, Jezz
  En ook zij die de ogen sluit.
  Je ziet soms meer met geloken ogen.
  In ieder geval geen "bagger"
  zo zie ik. Kom op!

 15. jp says:

  Avatar van jp
  Waarom raak ik toch zo in de war van zijn foto’s

 16. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Weet je dat ik nog altijd schrik van die fucking sirenes op de eerste maandag van de maand?

  @Jan, de ene dag is beter dan de andere.
  De laatste tijd is het treurnis. 🙂

  @JP, ik heb dat ook.
  Zijn foto’s raken een snaar
  die tegen tranen aan zit, bij mij.

 17. jp says:

  Avatar van jp
  Zou het eenzaamheid en verlorenheid zijn?
  Van hem, van de vrouw, van mij?

 18. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @JP, ja het is eenzaamheid waarschijnlijk.
  Zie je ook verlorenheid?
  Er spreekt veel solitude uit zijn beelden, voor mij.
  Mooi dat je het onder woorden kunt brengen.

 19. jan bouma says:

  Avatar van jan bouma
  Als je alle kunstzinnige expressies kunt verklaren is natuurlijk
  de essentie van de kunst weg. De essentie van de kunst is nu
  eenmaal het besef bij de toeschouwer "dat er iets te raden moet blijven!"

  Nu heb ik door deze uitleg iets verraden van wat "de essentie" is
  van de kunst.

  Maar… vergeef me dat. Ik ben nu eenmaal een verklaarder
  met een open oog voor alles. Ook voor de essenties. :))

 20. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Jan, daar zit toch minstens een paradox in.
  =Als je alle kunstzinnige expressies kunt verklaren is de essentie van de kunst weg=, zegt de man die óók zegt dat zijn kunst niet kan bestaan zonder zijn uitleg…

  ?
  .

 21. jan bouma says:

  Avatar van jan bouma
  @Jezz
  Ja…! Maar toch heb ik gelijk omdat er NA MIJN UITLEG over mijn veelal conceptuele werken er nog genoeg "te raden overblijft". Ik deed het minimale. Dus… geloof mij nu maar: "ik heb altijd gelijk!" :))

 22. jan bouma says:

  Avatar van jan bouma
  1,2,3,4 – 1,4,3,2, – 1,3,2,4, – 4,3,2,1, etc, hoeveel combinaties zijn er mogelijk? Wrs. 4 tot de 4e macht om het gelijk te schrijven. Jezz kiest voor 1,3,2,4 en ik voor 1,3,4,2. Duidelijk? :))

 23. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Jan, ik geloof je, zo’n tijdsverschil dat tegelijkertijd een tijdsovereenkomst is, is geen toeval natuurlijk.
  Dat is het universum dat ons vertelt dat je gelijk hebt. 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.