Kasteelroman

Oh vrouw hoop uw toren.
Koren op uw molen.
Vrouw die de mannen zo vurig bemint.
Heel uw schoot.
Bezint eer ge begint.
Spreek niet in beelden.
Ga niet duiden.
En niet zuigen.
Ze zullen de alarmklokken luiden.
Ding dong.
Zo goed als het begon.
Schone jonkvrouw.
Hoofse liefde.
Doodsnood.
Levensstoot.
Als koene ridders.
Piraten van uw ziel.
Aanmonsteren.

Jezzebel,
Tussen water en water
 
Art: William Kentridge, Face

This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Kasteelroman

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.