Geschonken, met kracht

fotoGeschonken, met kracht

Ik smeek je, zoals nooit eerder, eenmalig, 42 keer, zes maal zeven, werken voor creatie, zoals ze zeggen, met al je kracht, de kracht van onschuldigen en recht in je hart, ontwar het boeket, de bundel, vijand en gevangenis, pijn en verdriet, ontwar haar.


Ontvang de smeekbede van de vrouw die je bemint, til haar, zuiver haar, Macht van haar, haar Al, machtig man van haar hart.


Held van Davids dromen, Man van al en iedereen, van de wereld en haar alleen, jij bent één, uniek, eenzaam en één, bewaak haar, zij, de vrouw die je aanbidt, bescherm haar.

Onschendbaar is haar liefde, de trots van haar bestaan in jouw handen, leid haar.

Zegen haar, zuiver haar, jouw goeddunken, doen en laten, geven zoals jij alleen kunt nemen, neem haar, haar beloning:
 

Ongeschonden en trots, richt je woorden tot haar, zij die herinnert, zij die kijkt en zij die ziet, zij die weet, al de goddelijkheid in jou, daar buigt zij voor, als voor zichzelf:

Ontvang haar smeekbede, hoor haar geknakte tranen, hij die de verhalen kent:

Zijn koninkrijk zal strekken tot de eer van de eeuwigheid:

Zo zal hij genoemd worden, bij de 42 letters van aanbidding, de letters van zijn naam.

Ana bekoach

Zoals in het echte leven, klik op de driehoek, symbool van, brood en spelen, zoals liefde steeds opnieuw zal ontkiemen, zeven regels, zes woorden, zoals oorspronkelijk bedoeld. Als het klopt, als het ademt en als het hart heeft.  

Amsterdam,
Jezzebel, 

Art: Robert Longo 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

4 Responses to Geschonken, met kracht

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.