Onrustige dagen

Eens waren de broers van Joséf
Kleinvee van hun vader gaan weiden bij Shechem
Toen zei Jisraël tegen Joséf:
Weiden je broers niet bij Shechem?
Kom, ik wil je naar hen toe sturen
En hij antwoordde:
Graag!
En hij zei hem:
Ga toch eens kijken hoe je broers het maken
En hoe het kleinvee het maakt
En breng me bericht
Hij stuurde hem weg uit het dal Chewron
En toen hij te Shechem was gekomen
Ontmoette hem een man
Terwijl Joséf op het veld ronddwaalde en deze vroeg hem:
Wat zoekt u?
En hij zei:
Mijn broers, vertel me toch waar ze weiden?
Toen zei de man:
Ze zijn van hier vertrokken
Want ik hoorde hen zeggen
Laten we naar Dothan gaan
Hierop ging Joséf zijn broers achterna
En vond hen in Dothan
Ze zagen hem van verre aankomen
En voordat hij hen genaderd was
Smeedden zij een plan om hem te doden

Je ziet het voor je
Dat verwende gozertje in zijn opzichtige mantel
En de broers die zijn kwelgeesten worden
Hangend in het veld
Strootje tussen de tanden
Terwijl de schapen grazen

Ik vind het lastig deze dagen
Ze rijgen zich aan een
Weinig energie
En het plezier vergaat me
Ik moet iets gaan vinden
Om passie terug te krijgen
Denk dat het tijd is voor nieuw art project
Dat voel ik al een tijdje
Onrustige dagen
Als je niet weet waarheen het gaat
En wat je dan zou willen
Dat duurt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, sleur-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Josef de dromer

Ja’akov woonde in het land
Waar zijn vader zich had opgehouden:
In het land van Kena’an
Dit is de familiegeschiedenis van Ja’akov:
Joséf zeventien jaar oud
Was met zijn broers herder bij de schapen
Hij was nog maar een jongen
Toen hij bij de zonen van Bilhah
En de zonen van Zilpah was
De vrouwen van zijn vader
En Joséf bracht boze praatjes over hen
Aan zijn vader over
Jisraël hield meer van Joséf
Dan van al zijn zonen
Omdat hij een zoon was
Die hij op z’n oude dag gekregen had
En hij had een kleurig gewaad voor hem gemaakt
Toen nu de broers zagen dat hun vader
Van hem meer hield dan van al zijn broers
Haatten zij hem
En hadden geen vriendelijk woord voor hem over
Eens had Joséf een droom en vertelde die aan zijn broers
Waardoor ze hem nog meer gingen haten
Want hij zei tegen hen:
Luister toch eens naar deze droom die ik gehad heb!
Stel je voor
We waren aan het schoven binden midden op het veld
En daar ging mijn schoof overeind staan
En bleef ook staan en zie:
Jullie schoven schaarden zich daar rondom
En bogen voor mijn schoof
Toen zeiden zijn broers:
Wil je soms koning over ons worden?
Wil je misschien over ons heersen?
En zij gingen hem nog meer haten
Vanwege zijn droom en zijn praatjes
Een andere keer had hij weer een droom
Die aan zijn broers vertelde:
Kijk, zei hij, ik heb weer een droom gehad
En daar waren de zon en de maan en de elf sterren
Die zich voor mij neerbogen
Hij vertelde het zijn vader en zijn broers
Zijn vader berispte hem en zei hem:
Wat is dat voor en droom die je gehad hebt?
Dacht je dat wij, ik, je moeder, je broers
Ons tot op de grond voor je zouden neerbuigen?
Zijn broers werden jaloers op hem
Maar zijn vader hield het voorval in gedachten

Joséf de dromer
Lievelingetje van zijn vader
Met een mooie mantel
En opgeblazen praatjes
Die hij niet voor zich kon houden

Vandaag naar de markt geweest
Dat is misschien te breed uitgemeten
Over de markt gefietst
Gun mezelf het geduld niet om langs de kraampjes te lopen
In de rij te staan
En te dingen naar de dingen die ik wil hebben
Ik dwaal dus toch liever door de supermarkt
In mijn woonwijk
Op iedere straathoek wel één

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, kleine-dromen-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Fokker van muilezels

En dit zijn de zonen van Oholiwamah, vrouw van ‘Esav
Stamvorst Je’oesh
Stamvorst Ja’lam
Stamvorst Korach
Dit zijn de stamvorsten van Oholiwamah, dochter van ‘Anah, vrouw van ‘Esav
Dit zijn de zonen van ‘Esav en dit zijn hun stamvorsten:
Dat is Edom
Dit zijn de zonen van Se’ir, de Chorieten, inwoners van het land:
Lotan, Showal, Tsiw’on en ‘Anah
En Dishion, Étser en Dieshan
Dit zijn de stamvorsten van de Chorieten, de zonen van Se’ir in het land Edom
De zonen van Lotan waren:
Chori en Heman
En Lotans zuster was Timna’
En dit zijn de zonen van Showal:
‘Alvan en Manachath en ‘Ewal, Shefo en Onam
En dit zijn de zonen van Tsiw’on:
Ajjah en ‘Anah, dat is dezelfde ‘Anah
Die in de woestijn het fokken van muilezels uitvond
Toen hij de ezels van zijn vader Tsiw’on weidde.
En dit zijn de kinderen van ‘Anah:
Dishon en Oholiwamah, dochter van ‘Anah
Dit zijn de zonen van Dieshan:
Chemdan, Eshjbam, Jithran en Keran
Dit zijn de zonen van Étser:
Bilham, Za’avan en ‘Akah
Dit zijn de zonen van Dieshan:
‘Oets en Aran
Dit zijn de stamvorsten van de Choriten:
Stamvorst Lotan
Stamvorst Showal
Stamvorst Tsiw’on
Stamvorst ‘Anah
Stamvorst Dishon
Stamvorst Étser
Stamvorst Dieshan
Dit zijn de stamvorsten van de Chorieten
Gerangschikt naar hun stamhoofden In het land Se’ir
En dit zijn de koningen die geregeerd hebben in het land Edom
Voordat er een koning regeerde over de kinderen van Jisraël
In Edom regeerde Bela’, de zoon van Be’or en de naam van zijn stad was Dinhawah
Bela’ stierf
En in zijn plaats werd Jowaw, de zoon van Zerach uit Botsrah koning
En toen Jowaw stierf werd Choesham uit het Temanietenland koning
Choesham stierf en in zijn plaats kwam Hadad, zoon van Bedad, aan de regering
die Midjan in de velden van Moab versloeg
De naam van zijn stad was Avieth
Toen Hadad stierf werd in zijn plaats Samlah uit Masrékah koning
Ook Samlah stierf en in diens plaats regeerde Shaoel van Rechowoth aan de rivier
Shaoel stierf en in zijn plaats werd koning Ba’al Chanan, de zoon van ‘Achbor
Toen Ba’al Chanan de zoon van ‘Achbor stierf regeerde in zijn plaats Hadar
De naam van zijn stad was Pa’oe
En zijn vrouw heette:
Mehetawél, dochter van Matréd, dochter van Mé-Zahaw
En dit zijn de namen van de stamhoofden van ‘Esav
Volgens hun familie, naar hun plaatsen
Met name genoemd:
Stamhoofd Timna’
Stamhoofd ‘Alvah
Stamhoofd Jethéth
Stamvorst Kenaz
Stamvorst Elah
Stamvorst Pinon
Stamvorst Kenaz
Stamvorst Téman
Stamvorst Miwtsar
Stamvorst Magdieël
Stamvorst ‘Iram
Dit Zijn de stamvorsten van Edom
Naar hun nederzettingen
In het land dat zij in bezit hadden genomen
Dit is ‘Esav, de stamvader van Edom

Ik weet niet waarom er zo’n lange lijst met afstammelingen van ‘Esav wordt gegeven
Er zijn wel verklaringen voor
Ik ga er vanuit dat het belangrijk moet zijn
Dat de afstammelingen van ‘Esav talrijk en machtig waren

De plannen waren weer groter dan de energie
Jammer genoeg
Dus verder dan de vuilnis buitenzetten kwam ik niet
Douchen en het bed verschonen
Koken
Was draaien
Tekenen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, groot-in-kleine-beetjes-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Moeilijk

Dit zijn de namen van de zonen van ‘Esav
Elifaz, zoon van ‘Adah, de vrouw van ‘Esav
Re’oeël, zoon van Basemath, vrouw van ‘Esav
De zonen van Elifaz waren:
Theman, Omar, Tsefo, Ga’tham en Kenaz
Thimnah was de concubine van Elifaz, de zoon van ‘Esav
En zij schonk Elifaz ‘Amalek
Dit zijn de zonen van ‘Adah, de vrouw van ‘Esav
En dit waren de zonen van Oholiwamah, dochter van ‘Anah
Dochter van Tsiw’on, vrouw van ‘Esav
Zij schonk ‘Esav:
Je’oesh en Ja’lam en Korach
Dit zijn de stamvorsten van ‘Esavs zonen
De zonen van Elifaz, ‘Esavs eerst geborene;
Stamvorst Theman
Stamvorst Omar
Stamvorst Tsefo
Stamvorst Kenaz
Stamvorst Korach
Stamvorst Ga’tham
Stamvorst ‘Amalek
Dit zijn de stamvorsten van Elifaz in het land Edom
Dit zijn de zonen van ‘Adah
Dit zijn de zonen van Re’oeël
De zoon van “Esav
Stamvorst Nachath
Stamvorst Zerach
Stamvorst Shammah
Stamvorst Mizzah
Dit zijn de stamvorsten van Re’oeël in het land van Edom
Dit zijn de zonen van Basemath, vrouw van ‘Esav

Het is moeilijk om te accepteren
Dat je oud bent geworden
Dat een periode is afgesloten
Dat je niet langer jong en dynamisch bent
Maar oud en vaak energieloos
Dat je nooit meer met gemak
Dat wat je vroeger deed
kan evenaren
Dat je al blij mag zijn
Dat je creëert
En tekent

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, slepend-story

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nauwelijks

Dit is de familiegeschiedenis van ‘Esav, dat is Edom
‘Esav nam zijn vrouwen van de meisjes van Kana’an:
Adah, dochter van Elon de Chittiet
En Oholiwamah, dochter van ‘Anah, dochter van Tsiw’on, de Chivviet
Ook Basemath, dochter van Jishma’él, zuster van Newajoth
‘Adah schonk ‘Esav een kind;
Elifaz
En Basemath bracht Re’oeël voort
En Oholiwamah bracht voort:
Je’oesh, Ja’lam en Korach
Dit zijn de zonen van ‘Esav
Die hem in het land Kena’an geboren werden
‘Esav nam zijn vrouwen
Zijn zonen en dochters en al zijn huisgenoten
Met zijn kudden, zijn vee en al zijn bezit
Dat hij in het land Kena’an verkregen had
En ging naar een land uit de gezichtskring van zijn broer Ja’akov
Want, wat zij verworven hadden was teveel om samen te wonen
En het land waar zij zich ophielden
Bracht hen niet genoeg op
Wegens hun kudden
Dus vestigde ‘Esav zich in het gebergte Si’ir
‘Esav, dat is Edom
Dit nu is de familiegeschiedenis van ‘Esav de stamvader
Van Edom in het gebergte Se’ir

Ha, de dochters van
Belangrijk in het verhaal van ‘Esav
O holi wamah spreekt tot mijn verbeelding
Die zou ik beter willen leren kennen

Flarden van gesprekken razen door mijn hoofd
Alles wat de ander je maakt
En je hart raakt
De dingen die ze zeggen
En alles wat ze je niet vertellen
Dat is gissen
Dit weekend ben ik wonden aan het likken
En proberen
Nieuwe wegen inslaan
Maar
En zo
Old habits die hard, hardly

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, pijn-story

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Omstandigheden eren

Jisraël trok verder
En sloeg zijn tent op aan de andere kant van Migdal ‘Eder
Toen Jisraël in deze landstreek woonde
Legde Reoewén het aan met Bilhah
De concubine van zijn vader
En had gemeenschap met haar
Hetgeen Jisraël ter ore kwam
De zonen van Ja’akov waren er twaalf:
De zonen van Leah:
Ja’akovs eerstgeborene Reoewén
Voorts Shim’on, Levie, Jehoedah, Jissachar en Zewoeloen
De zonen van Rachél:
Joséf en Benjamin
De zonen van Bilhah, slavin van Rachél:
Dan en Naftali
En de zonen van Zilpah, slavin van Leah:
Gad en Asher
Dit zijn de zonen van Ja’akov
Die hem in Paddan Aram geboren werden
Ja’akov kwam bij zijn vader Jitschak
In Mamré bij Kirjath Arba’
Dat is Chewron
Alwaar Awraham en Jitschak zich hadden opgehouden
En de leeftijd van Jitschak was honderdtachtig jaar
Jitschak overleed
En toen hij gestorven was werd hij verenigd met de zijnen
Oud en voldaan met het leven
Zijn zonen ‘Esav en Ja’akov begroeven hem

Gisteren was mijn vroeger buurvrouw hier
We roddelden, deelden verhalen
Likten onze wonden
Ook zij niet helemaal ongeschonden
Uit haar huis gezet
Ze vertrok onder druk
Maand eerder dan ik
Kwam in prachtige boswachterswoning
Van monumenten zorg terecht
Tijdelijk
In augustus moet ze opnieuw verhuizen
En ik landde in een seniorencomplex
Met alle bijkomende luxe en gemakken
Voor het krakkemikkige lijf
Levend begraven in een woonwijk
Voor altijd
Wel blijven creëren
Omstandigheden eren

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, power-of-creation-storyPosted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zware bevalling

Ja’akov zette een gedenksteen neer
Op de plaats waar Hij met hem gesproken had
Een stenen gedenkteken
Goot er een offer van wijn over uit
En goot er olie overheen
Ja’akov had de plaats
Waar God met hem gesproken had
Beth El genoemd
Ze trokken op uit Beth El
En het was nog maar een klein stukje gaans tot Efrath
Toen Rachél bevallen moest
En een zware bevalling had
Toen ze op het moeilijkste punt van haar bevalling was
Zei de vroedvrouw tegen haar:
Wees niet bang
Want ook dit wordt een jongetje voor u
Op het moment dat zij ter ziele ging
Want ze stierf
Gaf ze hem zijn naam:
Ben-Oni, smartekind
Maar zijn vader noemde hem Binjamin, gelukskind
Rachél stierf en werd begraven op weg naar Efrath
Dat is Beth Lechem
En Ja’akov plaatste een gedenksteen op haar graf
Tot op heden is dat de gedenksteen van Rachéls graf

Ik zei het al
Ik ben er geweest
Ik heb het gezien
Bij Rachéls graf komen nu orthodoxe vrouwen
Op plastic tuinstoeltjes bidden
Als ze kinderloos blijven
Efrath
Beth Lechem
Moslims, Joden en Christenen
Ze hebben hun eigen symbolen
Pijn en verdriet
Maar ook hoop
Is dat zo?
Is er hoop?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, honderd-verhalen-door-mijn-hoofd-story

Posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Diep verankerd

Ze gaven Ja’akov alle vreemde goden
Die in hun bezit waren
En alle ringen die ze in de oren droegen
En Ja’akov begroef ze onder de terebint die bij Shechem is
Toen trokken ze op
En een angst voor God viel over de hen omringende steden
Zodat die de zonen van Ja’akov niet vervolgden
Ja’akov kwam aan in Loez
Dat in het land Kena’an ligt
Dat is Beth El
Hij, met al het volk dat bij hem was
En daar bouwde hij een altaar en noemde de plaats
God-van-Beth-El
Want daar had God zich aan hem geopenbaard
Toen hij vluchtte voor zijn broer
Deworah, de min van Riwkah, stierf daar
En werd beneden Beth El onder de eik begraven
Die men ‘eik van het huilen’; Alon Bachoeth, noemt
Nogmaals verscheen God Ja’akov
Bij zijn terugkomst uit Paddan-Aram
En Hij zegende hem
God zei hem:
Je naam is Ja’akov
Voortaan zul je niet meer Ja’akov genoemd worden
Maar Jisraël zal je naam zijn
Hij noemde hem Jisraël
En God zei hem:
Ik ben God, de Almachtige
Wees vruchtbaar en vermeerder je
Een volk, ja een menigte volkeren zullen uit je ontstaan
En koningen zullen uit je voortkomen
En het land dat Ik Awraham en Jitschak gaf
Geef Ik jou
En ook nà jou zal Ik het land aan je afstammelingen geven
God trok zich van hem terug
Weg van de plaats waar Hij met hem gesproken had

De plaatsen waarover gesproken wordt ken ik
Ik werkte voor het nieuws
In Beth El sprak ik met de settlers
Religieuze extremisten
Veel uit Amerika
Die vochten voor hun illegale nederzetting op ‘Heilige Grond’
Bezet gebied
En ik zag hoe ze hun villasteden achter tralies bouwden
En ik dacht
Ik begrijp het niet
Wie wil er zo leven?
Maar begrijp nu dat het diep in de torah verankerd ligt
De oneerlijkheid

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, my-story-story

Posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dankjewel Fijne Dag

God zei tegen Ja’akov:
Maak je gereed
Trek naar Beth-El en vestig je daar
Maak daar een altaar voor God
Die je daar verschenen is
Toen je op de vlucht was voor je broer ‘Esav
Ja’akov zei tegen zijn familie
En tegen allen die bij hem waren:
Doe alle vreemde goden weg
Die jullie bij je hebben
Reinig je en trek andere kleren aan
Daarna maken we ons gereed en trekken naar Beth-El
Daar maak ik een altaar voor de God die mij verhoorde
Op de dag dat ik in nood verkeerde
En met mij was
Op de weg die ik heb afgelegd

Met een nieuwe oogziekte
Komen ook nieuwe medicijnen
Over-de-toonbank-hulpmiddelen
Die niet vergoed worden door de verzekering
En wel helpen
Maar nogal kostbaar zijn
Op het internet heb ik ze goedkoper gevonden
Dan bij de buurman-apotheek
En laat nu bijna elke dag pakketjes bezorgen
Met mijn voorraad steriele ooggaasjes en lotion
Heb ik de bezorger beter leren kennen
Het allereerste pakje sinds ik hier woon
Kwakte hij op de grond
Belde aan
En liep verder
Tegen zijn rug riep ik dankjewel
Fijne dag
Gisteren moest ik tekenen
Hij belde ondertussen met iemand anders
Gaf me het apparaat
En verder zocht ik het maar uit
Vandaag belde hij aan
Overhandigde de doos
Op zijn apparaat klonk een gebed
Ik hoefde nergens voor te tekenen
En hij lachte
Dankjewel
Fijne dag

Op een dag zijn mijn schilderijen thuis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, menselijk-contact-zeer-gewenst-story


Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vergelding

Chamor en zijn zoon Shechem kwamen naar hun stadspoort
En spraken tot de mannen van hun stad:
Deze mannen zijn ons vredelievend gezind
Zij willen zich in het land vestigen en erin rondtrekken
Het land geeft hen immers ruimte genoeg
Wij trouwen hun dochters
En onze dochters geven wij hen
Slechts op deze voorwaarde willen de mannen ons ter wille zijn
Om bij ons te wonen en met ons één volk te zijn
Door bij ons alle mannen te laten besnijden
Evenals zij besneden zijn
Hun kudden, hun bezittingen en al hun vee
Zijn die dan niet van ons?
Laat ons hun toch ter wille zijn
Zodat ze bij ons blijven wonen!
Allen die naar de stadspoort waren gegaan
Gaven gehoor aan Chamor en zijn zoon Shechem
Alle mannen werden besneden
Allen die naar de stadspoort waren gegaan
Toen zij nu op de derde dag pijn kregen
Namen twee zonen van Ja’akov, Shim’on en Levie
Broers van Dinah, ieder het zwaard
En overvielen de stad die zich veilig waande
En vermoordden alle mannen
Ook Chamor en Shechem vermoordden zij met het scherpe zwaard
Zij namen Dinah mee uit het huis van Shechem en gingen heen
Toen kwamen de zonen van Ja’akov op de verslagenen af
En plunderden de stad omdat ze hun zuster onteerd hadden
Hun klein- en rundvee, hun ezels
En al wat in de stad en op het veld was namen ze
Al hun goederen en al hun kleine kinderen en vrouwen
Namen zij gevankelijk als buit mee
Evenals alles wat in de huizen was
Ja’akov zei tot Shim’on en Levie:
Jullie hebben me in moeilijkheden gebracht
Door mij in kwade reuk te brengen bij de inwoners van het land
Bij de Kena’anieten en de Perizieten
Ik ben maar met weinig mensen
Als ze zich tegen mij verenigen
Zullen ze mij verslaan en word ik vernietigd
Ik met mijn familie
Maar zij zeiden:
Mocht hij dan onze zuster als hoer behandelen?

De eerste Bijbelse eerwraak
Gaf Awraham zijn vrouw nog weg uit angst
Dat hij om haar schoonheid vermoord zou worden
De volgende generatie plundert en moordt een hele stad uit
Vergelding

Vandaag vroeg op pad
Had ik zin in
Met de bus de stad verkennen
Op avontuur
Van tochtige halte naar tochtige halte
In het pikke donker
Bomvolle bussen met schoolkinderen
Ondeugend, luidruchtig en een chauffeur die het stevig moest aanpakken
Kan de jongeman die net bij de halte stond
En achterin is gestapt gewoon inchecken?
Ik wil niet achterom kijken
Maar hoor de biep
Mijn weg gevonden
Contract extra berging getekend
Getekend
Eindeloos door met tekenen
Op een dag ga ik een expositie bouwen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tekenen-story
Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment