Kracht Please

Van het altaar brak Awram
Naar het gebergte ten oosten van Beth-El
Hij zette zijn tent op met Beth El in het westen
En ‘Ai in het oosten
Daar bouwde hij een altaar voor de Eeuwige
En riep de naam van de Eeuwige aan
Awram trok steeds verder naar het zuiden
Er kwam hongersnood in het land
En Awram daalde af naar Egypte
Om zich daar tijdelijk op te houden
Omdat de hongersnood zo zwaar was in het land
Toen hij dicht bij Egypte was gekomen
Zei hij tegen zijn vrouw Sarai:
Hoor eens, ik weet dat je een heel mooie vrouw bent
Als de Egyptenaren je zullen zien en zullen zeggen:
Dat is zijn vrouw
Dan zullen ze mij vermoorden
En jou in leven laten
Zeg toch dat je mijn zuster bent
Zodat het mij goed zal gaan door jou
En ik zelf in leven kan blijven ter wille van jou

Flink buffelen vandaag
Er moet nog veel
Ik kan niet meer
Het is op
Mijn hart bonkt in mijn keel
Wat als ik niet op tijd klaar ben?
Ik doe wat ik kan
De rest is overmacht

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, was-ik-maar-sterker-story

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Dag Zandvoort

Dag, dag
Dag dorpje aan zee
Ik ga naar Haarlem
En denk dat mijn blik
Midden in de stad
Veel wijder zal zijn
Dan dat bekrompen dorp aan zee
Hoogste percentage NSB
En ook nu FvD en PVV
Vieren hun weelderige partijtjes
Daar aan zee
Het dorp waar een racebaan
Belangrijker was dan de toekomst
De natuur
Of zeldzaam zandhagedis
Waar het meisje voor de prins moest wijken
En zij dakloos dreigde te worden
Door de huisjesmelker
Waar de minachting voor kunst en cultuur
Hoogtij viert
Ik ben wel blij hoor
Dat ik het niet meer aan hoef te horen
Ga maar dobberen op zee
Uitbuiters
Ik ben de laatste bewoner aan het Badhuisplein
Ik ga naar een bejaardenwoning
Mijn toekomst zal veel beter zijn

Dag Zandvoort
Dag, dag

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-story-continues-story, veel vrijer

Posted in @home, Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , | Leave a comment

Nog even door

Awram ging zoals God het hem had gezegd
En Lot ging met hem mee
Awaram was vijfenzeventig jaar
Toen hij uit Charan vertrok
En Awram nam Sarai zijn vrouw
En Lot de zoon van zijn broer mee
En al hun bezittingen die ze verkregen hadden
En de personen die zij in Charan verworven hadden
Zij vertrokken om naar het land Kena’an te gaan
En kwamen daar ook aan
En Awram trok door het land tot de plaats Shechem
Tot het terebinten-bos van Moré
De Kena’aniet was toen in het land
En de Eeuwige verscheen toen aan Awram en hij zei:
Aan jouw nakomelingen zal Ik dit land geven
Daar bouwde hij een altaar voor de Eeuwige
Die hem verschenen was

Laatste loodjes
Wat wegen ze zwaar
Nog twee dagen dat ik kan pakken
Er moet nog flink wat gebeuren
Uitgeput
Vandaag in mijn nieuwe huis geweest
Ook in het weekend wordt daar flink geklust
Begint fijn te worden
Ik hoop op kracht
Nog even door

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moving-stories-Story

Posted in @home, @Work, Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Zegening

Bijna geen kracht meer voor Torah
Nergens meer kracht voor
Het blijft nog steeds dealen
Met de omstandigheden
En een scherp oog op
Wat er mis gaat

En de Eeuwige zei tot Awram:
Ik zal je tot een groot volk maken
Je zegenen en je naam groot maken
Word een zegen!
Ik zal zegenen die jou zegenen
En die jou vervloekt zal Ik vervloeken
En door jou zullen gezegend worden
Alle geslachten van de aarde

Vandaag was het om drie uur op en leeg
Er spelen zich nog calamiteiten af
Ligt de vloer er vóór de verhuizing?
En oi va voi
Het is een krachtinspanning
Die ik fysiek maar nauwelijks aankan
Hopelijk morgen weer sterk
Ik moet verder
Klaar zijn op dinsdag

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moving-is-hard-to-do-story

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Opening

Ik denk wel eens
Hoe moeilijk is dit allemaal
Ik heb mazzel
Ben goed in organiseren
Dat was mijn vak
Voor televisie
Regelen
En ik kan goed communiceren
Ik was journalist
Ik was zoveel
Van gangsterliefje
Tot Vincent van Gogh
Die mooie rooie
Allemaal geholpen
Ik heb een opening gevonden
That’s how the light comes in

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, soon-somewhere-else-story

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged | Leave a comment

Lech Lecha

Terach nam Awram
Zijn zoon
En Lot
De zoon van Haran
Zijn kleinzoon
En Sarai zijn schoondochter
Vrouw van Awram
Zijn zoon
En zij gingen gezamenlijk
uit Oer-Kasdiem
Om naar het land Kena’an te gaan
En toen zij tot Charan gekomen waren
Bleven ze daar
De leeftijd van Therach was tweehonderdvijfjaar
Toen stierf Therach in Charan
En de Eeuwige zei tot Awram:
Ga weg uit je land
Van je geboortegrond
En uit het huis van je vader
Naar het land dat ik je zal aanwijzen
Lech lecha
Go from yourself
To yourself

Hard gewerkt vandaag
Veel geregeld
Als arme luis op een zeer hoofd
Moet het allemaal goed gaan
Met de instanties
Geen zenuwslopende
Contracten
Onderhandelingen
Of van hot naar her moeten
Met dank aan een lieve vriendin
Die het vervoer op haar nam
Het was een uitputtingsslag
Dagje om de geest weer bij elkaar te rapen
En veel in te pakken
Er komt nu een nieuwe fase
Van mijzelf
Naar mezelf
Op de mannelijke manier
Het wordt een beter leven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, inpakken-en-wegwezen-story


Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Nieuw Huis

Nu komen we bij een portie van de Torah
Waar ik onrustig van word
Hele opsomming welke zonen van Shem
Hoe lang hij leefde
En de zonen van zijn zonen
En hoe lang die leefden
Ik heb er geen geduld voor
Mijn hoofd staat er niet naar
We komen uiteindelijk bij Therach terecht
Hij leefde 70 jaar en bracht Awram, Nachor en Haran voort
Haran bracht Lot voort
En Haran stierf bij het leven van zijn vader
Awram en Nachor namen zich vrouwen
De naam van Awrams vrouw was Sarai
En die van de vrouw van Nachor was Milkah
Dochter van Haran
Die de vader van Milkah en Jiskah was
Sarai was onvruchtbaar
Ze kreeg geen kind

Het zijn maar een paar regels
Zoveel tragedie in de familielijn van Shem
Zoon van Noach
Vandaag weer met bonkend hart wakker
Contract getekend
Klusploeg stond klaar
Ze gaan extra’s doen
En de woningbouwvereniging werkt ook mee
Nieuwe keuken
Daarna was het weer op
Thuis regelen met instanties
Zorgen dat de administratie
Goed op de rit komt
Ik ben er nog niet
Maar ik heb nog even
Dinsdag verhuizen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, morgen-meer-story

Posted in @home, @Work, Historie, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Puzzeled

De gehele aarde had één taal
Met dezelfde woorden
Toen men uit het Oosten optrok
Vond men een vallei
In het land Shin’ar
En vestigde zich daar
Men zei:
Kom laat ons tichelstenen maken
En ze door en door bakken
Zo was de tichel hun steen
En het leem hun kalk
Toen zeiden ze:
Kom laat ons een stad bouwen
Met een toren
Waarvan de spits tot in de hemel reikt
Zo maken we ons een naam
Zodat we niet over de hele wereld
Verspreid worden
De Eeuwige daalde af
Om de stad en de toren te zien
En de Eeuwige sprak:
Kijk nou, één volk
Eén taal hebben ze allen
Indien dit het begin is van wat ze willen
Zal niets, wat ze ook van plan zijn
Te moeilijk zijn
Kom, laat ons naar beneden gaan
Hun taal in verwarring brengen
Zodat de één de ander
Niet verstaat
Toen verstrooide de Eeuwige hen
Over de gehele aarde
En moesten zij het bouwen van de stad staken
Daarom noemt men haar Bawel
Verwarring
Want daar heeft de Eeuwige de taal van heel de aarde
In verwarring gebracht
En vandaar heeft de Eeuwige ze
Over heel de aarde verspreid

Te moe om te schijven
Te moe voor de woorden
Het plan valt langzaam
Als een legpuzzel in elkaar
Elk stukje op de juiste plek
Matrixial Web
Zo is mijn leven
Morgenochtend contract tekenen
De opknapploeg staat klaar

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, become-your-own-story-story

Posted in @home, @Work, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vertroetelen

Ik was heel trots
Op dit rottige
Moeilijk huis
Aan zee
Dat zo verrukkelijk ruim was
Ik kon binnen zwerven
Van de schatkamer
Waar de Singer van mijn omaatje stond
Naar het atelier
Van de keuken naar het balkon achter
Doorsteken naar balkon voor
De slaapkamer en de huiskamer
Die al snel tweede atelier werd
In alle kamers uitzicht op zee
Maar ik ben er heel vaak bang geweest
Als er weer een storm op mijn ramen ramde
Toen een ruit klapte
Bang dat het dak eraf zou waaien
Ik kwam hier veertien jaar geleden
Ik was jong
Sterk en gezond
Ik kon het huis wel hebben
Maar ik werd een generatie ouder
De trappen naar de top een schlepp
En de gebreken van mij en het huis steeds groter
Nu ga ik naar een veel kleiner appartement
Een seniorenwoning
Aan een sloot
Lekker veilig
Tussen de oudjes
Een beetje vertroetelen
En vertroeteld worden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, vertroetel-story

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , | Leave a comment

Het wordt beter

Nu komt een lange opsomming
Alle nakomelingen van Noach
Schriftgeleerden buigen zich er maar over
Ik heb er geen kracht voor
Vanmiddag tegen de avond
Is het huis wat ik graag wilde
Aan mij toegewezen
Woensdag de overdracht
Veilig dak boven mijn hoofd
Nu nog zwaar
Vandaag losse tranen
Overstuur
Aan het einde van mijn veerkracht
Het wachten
Eindeloze onzekerheid
Daar is deze avond een einde aan gekomen
Moge ik snel weer kracht hebben
Om tot het einde de boel
Goed te regelen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, it-will-be-better-story

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment