En ze gingen waar ze heen zouden gaan

En ze vertelden David:
Let op
De Filistijnen voeren oorlog tegen Ke’ilah
Ze plunderen de dorsvloeren
En David vroeg de Eeuwige:
Zal ik gaan en deze Filistijnen verslaan?
De Eeuwige zij tegen David:
Ga en je zult de Filistijnen verslaan
En Ke’ilah redden
Maar Davids mannen zeiden tegen hem:
Let op
We zijn hier in Judah al bang
Hoeveel te meer
Als we naar Ke’ilah gaan
Naar het slagveld van de Filistijnen?
En David bleef de Eeuwige raadplegen
De Eeuwige antwoordde hem en zei:
Sta op, ga naar beneden naar Ke’ilah
Want ik geef de Filistijnen in jouw hand
En David en zijn mannen gingen naar Ke’ilah
En bevochten de Filistijnen
Hij voerde hun vee weg
En sloeg hen met een grote slag
David redde de inwoners van Ke’ilah
Het gebeurde toen Aviatar
Naar David vluchtte
Naar Ke’ilah
Dat de efod (priesterlijk gewaad)
In zijn hand viel
En het werd bekend gemaakt aan Shaul
Dat David naar Ke’ilah was gegaan
Shaul zei:
God heeft hem in mijn hand uitgeleverd
Want hij is ingesloten
Door in een stad
Met deuren en grendels te komen
En Shaul riep alle mensen op tot oorlog
Om naar beneden naar Ke’ilah te gaan
En David en zijn mannen te belegeren
David wist dat Shaul
Het kwaad tegen hem
Aan het beramen was
Hij zei tegen Aviatar de priester:
Breng de Efod dichterbij
En David zei:
Oh Eeuwige, God van Jisraël
Uw dienaar heeft gehoord
Dat Shaul naar Ke’ilah wil komen
Om de stad te vernietigen
Enkel om mij
Zullen de inwoners van Ke’ilah
Mij in zijn hand uitleveren?
Zal Shaul naar beneden komen
Zoals Uw dienaar gehoord heeft?
Oh Eeuwige, God van Jisraël
Vertel het nu aan Uw dienaar!
En de Eeuwige zei:
Hij zal naar beneden komen
David vroeg:
Zullen de inwoners van Ke’ilah
Mij en mijn mannen uitleveren
In de hand van Shaul?
En de Eeuwige zei:
Zij zullen je uitleveren
Maar David en zijn mannen
Ongeveer zeshonderd man
Stonden op
En verlieten Ke’ilah
En ze gingen waar ze heen zouden gaan
En het werd verteld aan Shaul
Dat David ontsnapt was uit Ke’ilah
En hij onthield zich van verder te gaan
En David verbleef in de woestijn
In de vestingen
En hij verbleef in de bergen
In de woestijn van Zif
En Shaul zocht hem alle dagen
Maar God leverde hem niet uit
In zijn hand
(eigen vertaling)

Je zou denken dat Shaul
Blij zou zijn met David
Hij verslaat de Filistijnen voor hem
In Ke’ilah
Maar de waanzin houdt hem gevangen
De concurrentie wellicht te groot?
Hij blijft proberen David om te brengen

Mijn moeder zegt:
Je wordt wel achterlijk als je oud bent
Oh, zeg ik, wat dan?
Nou ja, gewoon
Geef eens een voorbeeld
Nou, dan gaat ze opeens zingen
In het Italiaans
Op haar manier dan, zegt ze erbij
Als ze op de wc zit
Oh, zeg ik, dat deed je vroeger ook hoor
Dan stond je te galmen in de keuken
Is toch heerlijk
Je innerlijke vreugde komt eruit
Ze vindt het achterlijk
Maar dat zit blijkbaar in de familie
Want, vertel ik
Toen ik nog in Zandvoort woonde
En het in de zomer heel druk was rond mijn huis
Aan de voor en de achterkant
Dan deed ik de deur van de keuken weleens open
En jodelde een tarzankreet over de parkeerplaats
Alle mensen keken omhoog
Maar ik deed de deur keurig weer dicht
Dat vindt ze dan wel weer leuk

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shabbat-shalom-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , | Leave a comment

Niets meer en niets minder

En Shaul zei:
Luister nu, zoon van Achitoeb
En hij zei:
Hier ben ik, heer
En Shaul zei tegen hem:
Waarom ben je tegen mij
In opstand gekomen
Jij en de zoon van Jesse
Jij door hem voedsel
En een zwaard te geven
En door namens hem
God te raadplegen
Om tegen mij op te staan
Als iemand die op de loer ligt
Vanaf deze dag?
En Achimelech antwoordde de koning
En zei:
Wie onder al uw dienaren
Is zo trouw als David
Die de schoonzoon van de koning is
En die voor u diensten verricht
En geëerd wordt in uw huis?
Heb ik vandaag God geraadpleegd
Namens hem?
Verre is dat van mij
Laat de koning niets toeschrijven
Aan zijn dienaar
Of aan heel het huis van mijn vader
Want uw dienaar wist hier niets van
Niets meer en niets minder
En de koning zei:
Je zult zeker sterven, Achimelech
Jij en heel het huis van je vader
En de koning zei tegen de voetsoldaten
Die naast hem stonden:
Keer je om
En dood de priesters van de Eeuwige
Want hun hand is ook met David
Omdat ze wisten dat hij op de vlucht was
En mij niet informeerden
Maar de dienaren van de koning
Wilden hun hand niet uitsteken
Tegen de priesters van de Eeuwige
En de koning zei tegen Doeg
Jij, draai je om
En val de priesters aan
En Doeg keerde zich om
En viel de priesters aan
En doodde die dag
Vijfentachtig man
Dragers van de linnen efod (priesterkleed)
En Nob
De stad van de priesters
Sloeg hij met het scherpst
Van zijn zwaard
Zowel man als vrouw
Kind en zuigeling
Os, ezel en lam
Met het scherpst van zijn zwaard
En één zoon van Achimelech
De zoon van Achitoeb
Wiens naam Aviatar was
Ontsnapte
En vuchtte achter David aan
En Aviatar vertelde David
Dat Shaul de priesters van de Eeuwige
Had gedood
En David zei tegen Aviatar:
Ik wist het op die dag
Dat Doeg de Edomiet daar was
En dat hij het Shaul zou vertellen
Ik heb de dood van elk persoon
Van het huis van je vader veroorzaakt!
Blijf bij mij
Wees niet bang
Want hij die mijn ziel zoekt
Zoekt jouw ziel
Je zult beschermd worden
Door mij
(eigen vertaling)

Oi, dit lijkt mij geen goede zaak
Vijfentachtig priesters van de Eeuwige
Op het bevel van Shaul gedood
Slechts één man, Aviatar
Wist te ontsnappen
En bescherming bij David te vinden

Het huwelijksfeest van mijn ouders
Zestig jaar getrouwd!
Was een verrukkelijke belevenis
We verbleven nacht in een hotel in Amsterdam
Omdat mijn vader ’s avonds
Na wat kruikjes sake
Niet meer terug wilde rijden
En we aten in het Sazanka restaurant
Van het Okura hotel
We hebben samen herinneringen gemaakt
Die we nooit meer zullen vergeten
Nu moeten we alle drie bijkomen
Het was veel
En we zijn de jongsten niet meer
Maar het was verrukkelijk
Zo dichtbij mijn ouders te zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story


Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Laat mijn vader en moeder komen

En David ging daar vandaan
En ontsnapte naar de grot van Adullam
En zijn broers
En heel het huis van zijn vader
Hoorden het
En gingen naar hem toe
En iedere man die in nood verkeerde
En iedere man die een schuldeiser had
En iedere man met een verbitterde geest
Verzamelde zich bij hem
En hij werd hun leider
En er waren ongeveer
Vierhonderd mannen bij hem
En David ging van daar
Naar Mitzpeh Moab
En hij zei tegen de koning van Moab:
Laat mijn vader en moeder
Nu met u meekomen
Totdat ik weet wat God
Voor mij zal doen
En hij bracht ze voor de koning van Moab
En ze bleven bij hem
Al de tijd dat David in de vesting was
En Gad, de profeet
Zei tegen David:
Blijf niet in de vesting
Ga het land van Judah binnen
En David ging
En kwam in het bos van Chereth
En Shaul hoorde dat David
En de mannen die bij hem waren
Bekend waren geworden
En Shaul zat in Gibeah
Onder de tamariskboom op een heuvel
En zijn speer was in zijn hand
En al zijn dienaren stonden bij hem
En Shaul zei tegen zijn dienaren
Die bij hem stonden:
Luister nu, Benjamieten
Zal de zoon van Jesse
Jullie ook velden en wijngaarden geven?
Zal hij jullie aanstellen tot bevelhebbers
Van duizenden
En bevelhebbers van honderden?
Want jullie zijn allemaal
Tegen mij in opstand gekomen
En niemand onthulde mij
Toen mijn zoon een verbond sloot
Met de zoon van Jesse
En niemand van jullie
Heeft medelijden met mij
Of onthult me dat mijn zoon
Mijn dienaren heeft opgezet
Om tegen mij in opstand te komen
Om in een hinderlaag te liggen
Vanaf deze dag
Toen antwoordde Doeg, de Edomiet
Die was aangesteld over Shauls dienaren:
Ik zag de zoon van Jesse
Naar Nob komen
Naar Achimelech, de zoon van Achitoeb
En hij raadpleegde de Eeuwige
Namens hem
En gaf hem proviand
En gaf hem het zwaard
Van Goliath, de Filistijn
En de koning stuurde om Achimelech
De zoon van Achitoeb, de priester
Op te roepen
En heel zijn vaders huis
De priesters die in Nob waren
En ze kwamen allemaal naar de koning
(eigen vertaling)

David weet te ontsnappen
En bouwt ondertussen
Een flinke strijdmacht
Van vierhonderd mannen
Die ook allemaal op een of andere manier
Voor hun sores op de vlucht zijn
Maar ondertussen worden er
Door Shaul
Alweer snode plannetjes gemaakt
Om David, zijn kwelgeest, te pakken te nemen

Laatste voorbereidingen zijn getroffen
De gemberkoek staat in de koelkast op te stijven
Voordat die de oven in kan
Feestkleding is gestoomd of gestreken
Champagne staat koud
De diamantjes kunnen komen morgen
Ik ben er donderdag weer met een nieuwe bijdrage
Na het feest

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-het-diamanten-huwelijk-van-je-ouders-storyPosted in @home, @Work, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Hij veranderde zijn spraak voor hun ogen

Hij stond op en ging weg
Jonathan kwam naar de stad
En David kwam naar Nob
Naar Achimelech de priester
En Achimelech kwam bevend naar David
En zei:
Waarom ben je alleen
En is er niemand bij je?
En David zei tegen Achimelech de priester:
De koning heeft me iets opgedragen
En zei tegen me:
Laat niemand er iets van weten
Waarvoor ik je stuur
En waarmee ik je heb belast
En ik heb het de jongemannen
Moeilijk gemaakt
Door vooruit te gaan
Naar een verborgen
Geheime plaats
En nu, wat heb je in je bezit?
Vijf broden?
Geef ze in mijn hand
Of wat er ook gevonden wordt
En de priester antwoordde David
En zei:
Er is geen gewoon brood
In mijn bezit
Maar er is heilig brood
Echter alleen als de jongemannen zich
Onthouden hebben van vrouwen
En David antwoordde de priester
En zei tegen hem:
Vrouwen zijn ons onthouden
Sinds gisteren
En eergisteren toen ik vertrok
En de kleding van de jongemannen
Is geheiligd
Op een gebruikelijke manier
Zelfs als het vandaag nog
In het vat zou worden geheiligd
En de priester gaf hem
Geheiligd brood
Want er was daar geen brood
Behalve het toonbrood
Dat van voor de Eeuwige was weggenomen
Om er warm brood te plaatsen
Op de dag dat het werd weggenomen
En er was op die dag
Een man van Shauls bedienden
Vastgehouden voor de Eeuwige
En zijn naam was Doeg, de Edomiet
Hoofd van Shauls schaapherders
En David zei tegen Achimelech:
En als er hier een speer
Of een zwaard
In uw bezit is…
Want ik heb mijn zwaard
Noch mijn wapens ter hand genomen
Want de zaak van de koning was dringend
En de priester zei:
Het zwaard van Goliath, de Filistijn
Die jij gedood hebt
In het dal van de terebinthbomen
Let op
Het is in een kleed gehuld
Achter de efod (priesterlijk gewaad)
Als je dat voor jezelf wilt nemen
Neem het
Want er is behalve dat niets anders
En David zei:
Er is niets zoals dit
Geef het me
En David stond op
En vluchtte die dag
Voor Shaul
En hij kwam bij Achish
De koning van Gath
En de bedienden van Achish
Zeiden tegen hem:
Is dit David niet
De koning van het land?
Was het niet om hem
Dat ze zingend met muziekinstrumenten
Naar buiten kwamen
Terwijl ze zongen:
Shaul heeft zijn duizenden gedood
En David zijn tienduizenden?
En David nam deze woorden ter harte
En werd heel erg bang
Voor Achish, de koning van Gath
En hij veranderde zijn spraak
Voor hun ogen
En veinsde krankzinnigheid voor hen
En hij krabbelde
Op de deuren van de poort
En liet zijn speeksel
Over zijn baard lopen
En Achish zei tegen zijn dienaren:
Let op!
Je ziet een man die krankzinnig is
Waarom breng je hem naar mij?
Heb ik een tekort aan waanzinnigen
Dat jullie deze hebben gebracht
Om te razen in mijn bijzijn?
Moet deze in mijn huis komen?
(eigen vertaling)


Slim van David
De dienaren van de koning van Gath
Hadden hem herkend
De vijand die tienduizenden heeft omgelegd
David had door
Dat hij daar daarom niet veilig was
En doet alsof hij krankzinnig is
Hoe dat eruit ziet wist hij door Shaul
Als die door de Eeuwige bezeten werd
En als een volleerd acteur
Begint hij te brabbelen
En laat het kwijl over zijn baard stromen

Het huis is gepoetst
Dat was een opgave
Ik had er zo geen zin in
Maar nu is alles schoon
En blinkt het alvast voor mij
Morgen een gemberkoek
Voor mijn vader bakken
Nog wat lekkere verrassingen
Voor in het hotel
En dan kan ik dinsdagochtend
De slingers ophangen
Als de diamantjes
Aankomen rijden
Dan zien ze het balkon
Volledig voor hun opgetooid

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story
Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Voor altijd

David verstopte zich in het veld
En toen het nieuwe maan was
Ging Shaul zitten om te eten
En de koning zat op zijn zetel
Zoals andere keren
Op de zetel bij de muur
En Jonathan stond op
En Avner ging naast Shaul zitten
En de plaats van David was leeg
En Shaul zei die dag niets
Want hij dacht:
Het is toeval
Hij is niet rein
Want hij is niet rein
En het was op de ochtend
Van de nieuwe maan
De tweede dag van de maand
Dat Davids plaats leeg was
En Shaul zei tegen Jonathan, zijn zoon:
Waarom is de zoon van Jesse
Niet voor de maaltijd gekomen
Gisteren of vandaag?
En Jonathan antwoordde Shaul:
David vroeg toestemming aan mij
Om naar Bethlehem te gaan
Hij zei:
Laat me nu gaan
Want we hebben een familie-offer in de stad
En hij, mijn broer
Heeft me opgedragen te komen
En nu, als ik genade in je ogen heb gevonden
Laat me dan nu wegglippen
En mijn broers zien
Daarom kwam hij niet aan de tafel
Van de koning
En Shauls woede ontvlamde
Tegen Jonathan
En hij zei tegen hem:
Jij, zoon van een dwalende vrouw
Die straf verdient!
Wist ik niet
Dat je de zoon van Jesse verkiest
Tot jouw schande
En tot de schande
Van je moeders naaktheid?
Want alle dagen
Dat de zoon van Jesse
Op aarde leeft
Zal jouw koninkrijk
Niet gevestigd worden
Stuur nu iemand
En breng hem bij me
Want hij is ter dood veroordeeld
En Jonathan antwoordde Shaul zijn vader
En zei tegen hem:
Waarom moet hij ter dood worden gebracht?
Wat heeft hij gedaan?
En Shaul wierp de speer naar hem
Om hem te raken
En Jonathan wist
Dat zijn vader had besloten
Om David ter dood te brengen
En Jonathan stond op van de tafel
In hevige woede
En hij at geen voedsel
De tweede dag
Van de nieuwe maan
Want hij was bedroefd over David
Want zijn vader had hem
Te schande gemaakt
En in de ochtend ging Jonathan
Op het afgesproken tijdstip van David
Naar buiten
En een kleine jongen was bij hem
En hij zei tegen de jongen:
Ren, zoek nu de pijlen die ik schiet
De jongen rende
En hij schoot de pijl zo
Dat die voorbij hem ging
En de jongen kwam bij de plaats
Van de pijl
Die Jonathan had geschoten
En Jonathan riep de jongen na
En zei:
Is de pijl niet voorbij jou?
En Jonathan riep de jongen na:
Snel, haast je
Blijf niet staan!
En Jonathans jongen verzamelde de pijlen
En kwam naar zijn meester
En de jongen wist van niets
Alleen Jonathan en David
Kenden de zaak
En Jonathan gaf zijn wapens
Aan de jongen
En zei tegen hem:
Ga, breng ze naar de stad
De jongen vertrok
En David stond op van de plek
Naar het zuiden
En hij viel op zijn gezicht
Naar de grond
Drie keer
En boog zich drie keer
En ze kusten elkaar
En huilden samen
Tot David heviger huilde
En Jonathan zei tegen David:
Ga in vrede!
Onthoud dat we beiden
Een eed hebben afgelegd
Uit naam van de Eeuwige
Die luidt:
Moge de Eeuwige
Tussen jou en mij zijn
En tussen mijn nakomelingen
En jouw nakomelingen
Voor altijd
(eigen vertaling)

Oi, oi, oi
Wat vreselijk
Een feestmaaltijd met je vader
Die zo waanzinnig is
Dat hij gericht een speer naar je werpt
En je beste vriend
Ter dood veroordeeld
De vriendschap tussen Jonathan en David
Ontroert me

De diamantjes zijn de laatste
Voorbereidingen aan het treffen
Voordat we dinsdag op pad gaan
Ik heb slingers geregeld
Voor als ze aankomen rijden
En mij ophalen
Moge het weer een beetje meezitten
Zou zo fijn zijn
Om samen een terrasje te kunnen pikken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, spannend-story

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met de liefde van zijn ziel

En Jonathan sloot een verbond
Met het huis van David:
En moge de Eeuwige
Het van de hand
Van Davids vijanden eisen
En Jonathan ging door
Met David te laten zweren
In zijn liefde voor hem
Want hij hield van hem
Met de liefde van zijn ziel
En Jonathan zei tegen hem:
Morgen is het nieuwe maan
En er zal aan je gedacht worden
Want je stoel zal leeg zijn
En drie dagen
Moet je je heel goed verbergen
Ga naar de plaats
Waar je je op de werkdag
Hebt verstopt
En je zult in de buurt
Van de reizigerssteen blijven
En ik zal drie pijlen
Aan de zijkant schieten
Alsof ik op een doel schoot
En let op
Ik zal de jongeman sturen
En tegen hem zeggen:
Ga, zoek de pijlen
Als ik tegen de jongeman zeg:
Let op
De pijlen zijn naast je
Neem ze en kom
Want dan gaat het goed met je
En is er niets aan de hand
Zo waar de Eeuwige leeft
Maar als ik dit tegen
De jongeman zeg:
Let op
De pijlen zijn verder dan jij
Ga!
Want dan heeft de Eeuwige
Je weggestuurd
En wat betreft de zaak
Waar we over gesproken hebben
Ik en jij
Let op
De Eeuwige is getuige
Tussen mij en jou
Voor altijd
(eigen vertaling)


Als dit geen liefdesverklaring is
Jonathan gaat David redden
Een vriendschap die zo diep is
Dat het tot het diepst van zijn ziel gaat

De plannen waren groot
En kordaat
Maar luilekkerland nam het over
En behalve 25 minuten
Op de hometrainer
En een wasje dat op de achtergrond draait
Maar niet fanatiek
Komt er weinig uit mijn handen
Behalve straks een verrukkelijke maaltijd
En de tekening die ik aan het maken ben
Nieuwe ontwerpen voor patronen in klei
Dan maar morgen
Of zelfs zondag poetsen
En al die dingen die ik nog moet doen
Voordat mijn ouders
Me komen ophalen
Om samen hun zestigjarige bruiloft te vieren
Diamantjes

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mijn-ziel-is-nog-niet-ready-storyPosted in @home, Blijf me gezond, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Een stap tussen mij en de dood

En David vluchtte van Nayoth in Ramah
Hij kwam bij Jonathan
En zei:
Wat heb ik gedaan?
Wat is mijn overtreding
En wat is mijn zonde tegenover jouw vader
Dat hij mijn leven zoekt te nemen?
En hij zei tegen hem:
Verre van
Je zult niet sterven
Mijn vader zal niets doen
Groot noch klein
Dat hij niet aan mij zal onthullen
En waarom zou mijn vader
Zoiets voor me verbergen?
Het bestaat niet
En David zwoer verder
En zei:
Je vader weet dat jij
Mij gunstig gestemd bent
En hij zei:
Laat Jonathan dit niet weten
Zodat hij niet bedroefd wordt
Maar werkelijk
Zo waar als de Eeuwige leeft
En bij het leven van je ziel
Er is slechts één stap
Tussen mij en de dood
En Jonathan zei tegen David:
Wat je ziel zal zeggen
Zal ik voor je doen
En David zei tegen Jonathan:
Let op
Morgen is het nieuwe maan
En ik ben gewend om met de koning
Aan tafel te zitten
En te eten
En je zult me laten gaan
Zodat ik me kan verbergen in het veld
Tot de avond van de derde dag
En als je vader aan me denkt
Zul je zeggen:
David nam afscheid van me
Om haastig naar zijn huis
In Bethlehem te gaan
Zijn stad
Want het is het jaarlijkse offerfeest
Voor de hele familie
Als hij zoiets zegt als:
Goed
Dan gaat het goed met je bondgenoot
Maar als hij boos wordt
Weet dan dat het kwaad
Door hem is besloten
En zul je vriendelijkheid betonen
Naar je bondgenoot
Want in het Verbond van de Eeuwige
Heb je je bondgenoot
Met je mee gebracht
En als er schuld is in mijn ziel
Dood me dan zelf
Want waarom zou je me
Naar je vader brengen?
En Jonathan zei:
Het is verre van jou
Want als ik weet
Dat mijn vader heeft besloten
Jou kwaad te doen
Zou ik het je dan niet vertellen?
Maar David zei tegen Jonathan:
Wie zal het me vertellen
Of wat je vader je bruut zal antwoorden?
En Jonathan zei tegen David:
Kom, laten we naar het veld gaan
En beiden gingen het veld in
En Jonathan zei tegen David:
Bij de Eeuwige
God van Jisraël
Dat ik om deze tijd
Op de derde ochtend
Mijn vader zal ondervragen
En let op
Als het goed voor David is
Zal ik je dan niet halen
En het je onthullen?
Zo zal de Eeuwige met Jonathan doen
En meer ook
Als het mijn vader behaagt
Om kwaad over je te brengen
Zal ik het je onthullen
En zal ik je wegsturen
Zodat je in vrede moge gaan
En moge de Eeuwige met je zijn
Zoals Hij met mijn vader was
En zal ik je niet vragen
Als ik nog leef
De vriendelijkheid van de Eeuwige
Met mij te betrachten
Zodat ik niet sterf?
En je vriendelijkheid
Van mijn huishouden voor altijd
Te onderbreken
En niet eens wanneer
De Eeuwige Davids vijanden afsnijdt
Elke man van het aangezicht
Van de aarde
(eigen vertaling)

Voor mij is dit een liefdesverklaring
Twee mannen in het veld
Vrienden
Die elkaar eeuwige trouw bezweren
Met alle grote uitgesproken
Half, of niet uitgesproken
Warrige woorden die erbij horen
In de Tenach noemen ze het een
Vernieuwing van het verbond
Tussen Jonathan en David

De kat van de nieuwe buurman
Of liever gezegd de kat van zijn vriend
Die hij leerde kennen
Toen hij dakloos was
En soms paar dagen daar
Op de bank mocht slapen
Die kat heeft mijn buurmans nieuwe huis
Als zijn nieuwe verblijfplaats uitgekozen
En dat van mij erbij
Zodra de buurman thuis komt
Staat hij miauwend onder het balkon
Er is al vernuftige kattentrap
Voor het slimme loeder gemaakt
En ’s nachts als de kat
Op avontuur is
Dwars door de buurt
Over elk balkon sluipt
En mijn planten kauwt
Dan word ik soms wakker
Doe de gordijnen open
En wil het balkon op stappen
Als daar de kat in vol ornaat
Blazend met hoge rug voor me staat
Hij wil simpelweg naar binnen
Koud buiten
Kan hem niet schelen welk huis
Maar mij wel
Niet in dat van mij
Snel de deur dicht
Op slot
Want die linkerd heeft een manier gevonden
Om van de terrasstoel
Naar het handvat van de deur te springen
Als twee kemphanen
Of geliefden
Staan we blazend tegenover elkaar
Ieder aan de andere kant van het glas
Al onze tanden bloot

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, maak-dat-de-kat-maar-wijs-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Onder de profeten

(Michal heeft David helpen ontsnappen
En Terafim (huisgod) in zijn bed gelegd
Bedekt met geitenvacht als hoofd)

En Shaul stuurde boodschappers
Om David te halen
Maar zij zei:
Hij is ziek
En Shaul stuurde de boodschappers
Om David te zien
En zei:
Breng hem naar me toe in bed
Zodat ik hem kan doden
En de boodschappers kwamen
En let op
De Terafim was in het bed
En het geitenvel was als het hoofd
En Shaul zei tegen Michal:
Waarom heb je me zo misleid
En stuurde je mijn vijand weg
Zodat hij ontsnapte?
Michal zei tegen Shaul:
Hij zei tegen me:
Laat me gaan
Waarom zou ik je doden?
Nu was David gevlucht
En ontsnapt
En hij kwam naar Samuel in Ramah
En vertelde hem alles
Wat Shaul hem had aangedaan
En hij en Samuel gingen
En verbleven in Nayoth
Maar er werd aan Shaul verteld:
Let op
David is in Nayoth in Ramah
En Shaul stuurde boodschappers
Om David te halen
En die zagen de groep van profeten voorspellen
Samuel stond aan het hoofd van hen
En de geest van God
Was op Shauls boodschappers
En ook zij deden voorspellingen
Maar ze vertelden het Shaul
En hij stuurde andere boodschappers
En zij deden ook voorspellingen
En Shaul ging door
En stuurde derde boodschappers
En ook zij deden voorspellingen
En hij ging ook zelf naar Ramah
En hij kwam bij de grote put
Die in Secu is
En hij vroeg:
Waar zijn Samuel en David?
En iemand zei:
Let op
In Nayoth in Ramah
En hij ging daar heen
Naar Nayoth in Ramah
Maar zelfs op hem
Was een geest van de Eeuwige
En hij ging verder
Terwijl hij voorspellingen deed
Tot hij in Nayoth in Rama kwam
En ook hij deed zijn kleren uit
En ook hij deed voorspellingen voor Samuel
En hij viel naakt
Heel die dag
En de hele nacht
Daarom zeggen ze:
Is Shaul ook onder de profeten?
(eigen vertaling)

Samuel I:19 eindigt hier
Met dezelfde vraag die gesteld werd in
Hoofdstuk 10:11
Toen Shaul net koning was geworden
En hij met een groep profeten
Voorspellingen deed
Ook toen werd er gevraagd:
Is Shaul ook onder de profeten?
Maar nu is het zijn vernedering
Van zijn koninklijke robes ontdaan
Naakt voor Samuel
Voorspellingen prevelend
Bijna alsof hij zichzelf niet kan helpen

Een week verder
En vandaag 25 minuten op de hometrainer
Goed te doen
De pijn is niet veel minder geworden
Maar mijn benen zijn wel krachtiger
I know
Ik moet naar de dokter
Maar ik heb nog geen zin
Mijn ouders zijn bijna zestig jaar getrouwd
Ik heb geen zin om te gaan dealen
Met een invalide traject
Later
Het gaat om later
After it
Zoals mijn mooie denkende vriendin altijd zei
Als we het over mijn werk hadden in kunst
Hoe je fouten moet maken
En dan pas verder komt
Ze is genoemd naar de profetes
Onder de dadelboom bij Jericho
Zij is ook met de profeten
Moge haar voorspellingen zoet zijn
Vandaag is de laatste klaproos gaan bloeien
Een vrij grote voor de bakken op het balkon
Diep rood
Zaadjes voor later

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, flour-is-for-bread-bread-is-for-the-body-but-a-flower-is-for-the-soul-story
Posted in @home, @Work, Blijf me gezond, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Hij ging, vluchtte en ontsnapte

Shaul sprak met Jonathan, zijn zoon
En met al zijn bedienden
Om David ter dood te brengen
Maar Jonathan, Shauls zoon
Verlangde zeer naar David
En Jonathan vertelde David:
Shaul, mijn vader
Wil je ter dood brengen
Wees nu op je hoede in de ochtend
En je zult in het geheim verblijven
En je verbergen
En ik zal naar buiten gaan
En naast mijn vader staan
In het veld waar jij bent
En ik zou namens jou
Tot mijn vader spreken
En als ik iets zie
Zal ik het je vertellen
En Jonathan sprak goed over David
Tegen Shaul, zijn vader
Hij zei tegen hem:
Laat de koning niet zondigen
Tegen zijn dienaar David
Want hij heeft niet tegen jou gezondigd
En zijn daden zijn zeer goed voor je
Hij nam zijn leven in zijn hand
En doodde de Filistijn
En de Eeuwige zorgde
Voor een grote redding
Voor heel Jisraël
Je zag het en het verheugde je
Waarom zul je dan zondigen
Tegen onschuldig bloed
Om David te doden
Zonder reden?
En Shaul luisterde naar Jonathans stem
En Shaul zwoer:
Zo waar de Eeuwige leeft
Zal hij niet ter dood gebracht worden
En Jonathan riep David
En vertelde hem al deze dingen
En Jonathan bracht David naar Shaul
En hij was voor hem
Zoals gisteren en eerder
En er was opnieuw oorlog
En David trok er op uit
En vocht tegen de Filistijnen
En bracht hen een grote slag toe
En ze vluchtten voor hem
En de boze geest van de Eeuwige
Teisterde Shaul
En hij zat in zijn huis
Met zijn speer in zijn hand
En David speelde harp met zijn hand
En Shaul probeerde David
Aan de muur te spiesen
Maar hij glipte weg voor Shaul
En Shaul dreef de speer in de muur
Maar David vluchtte
Ontsnapte die nacht
Shaul stuurde toen boodschappers
Naar Davids huis
Om hem te bewaken
En hem in de ochtend
Ter dood te brengen
En Michal, zijn vrouw
Vertelde David:
Als je vannacht niet vlucht voor je leven
Zul je morgen ter dood worden gebracht!
En Michael liet David
Door het raam zakken
En hij ging, vluchtte en ontsnapte
En Michal nam de terafim (huisgoden)
Deed die in het bed
En ze legde een geitenvel
Aan het hoofdeinde
En bedekte het met een mantel
(eigen vertaling)

De Tenach blijft voor mij een bron
Van wonderlijke verhalen
Jonathan verlangde zeer naar David
Dat was blijkbaar normaal in die tijd
Niemand nam er aanstoot van
David, de nieuwe koning
Door de Eeuwige zelf gekozen
Getrouwd met de dochter van zijn kwelgeest
Een geesteszieke Shaul
Die door de kwade geest van de Eeuwige
Wordt bezeten
En Gods nieuwe koning aan zijn speer wil rijgen
En het is blijkbaar ook oké
Om huisgoden te hebben ter grootte van een mens
Met een rossig geitenvel
En de mantel der liefde te bedekken
Misschien ben ik te Nederlands
Opgeheven vingertje in de aanslag:
Dat mag niet!

Op het balkon kun je zien
Langs de wegen trouwens ook
Dat de zomer alweer
Op zijn eind loopt
De bloemen verliezen hun zaad
Toch wil de zon maar niet schijnen
Vandaag is ons 25 tot 30 graden beloofd
Maar in Haarlem is het zwaar bewolkt
Soms zou ik ook wel willen
Gaan, vluchten en ontsnappen
Ik ga wiet halen!

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, escape-story

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Honderd voorhuiden als bruidsschat

Shaul zei tegen David:
Let op mijn oudste dochter Merav
Ik zal haar aan jou geven als vrouw
Maar wees een strijder voor mij
En voer de oorlogen van de Eeuwige
Want Shaul zei:
Laat mijn hand niet op Hem zijn
Maar laat de hand van de Filistijnen op Hem zijn
En David zei tegen Shaul:
Wie ben ik
En wat is mijn leven
Of dat van mijn vaders familie in Jisraël
Dat ik een schoonzoon
Van de koning zou moeten zijn?
En toen het tijd werd dat Merav
De dochter van Shaul
Aan David gegeven zou worden
Werd ze aan Adriël
De Meholathiet
Als vrouw gegeven
En Michal, Shauls dochter
Hield van David
En ze vertelden het aan Shaul
En dat beviel hem
En Shaul zei:
Ik zal haar aan hem geven
En zij zal een valstrik voor hem zijn
En de hand van de Filistijnen
Zal op hem zijn
En Shaul zei tegen David:
Met één van de twee
Zul je vandaag
Mijn schoonzoon zijn
En Shaul gaf zijn dienaren opdracht:
Spreek in het geheim met David
Zeg hem:
Let op
De koning verlangt naar jou
En al zijn dienaren houden van je
Wordt dan nu de schoonzoon van de koning
En de bedienden van Shaul
Zeiden deze woorden in Davids oren
En David zei:
Lijkt je een schoonzoon worden van de koning
Iets dat licht is?
Want ik ben arm
En word gering geacht
En Shauls dienaren vertelden hem:
Deze woorden heeft David gesproken
En Shaul zei:
Zeg dit tegen David:
De koning heeft geen verlangen
Naar een bruidsschat
Maar naar honderd voorhuiden
Van de Filistijnen
Om zich te wreken
Op de vijanden van de koning
Shaul dacht dat hij David
Door de hand van de Filistijnen
Ten val kon brengen
En zijn bedienden vertelden David
Deze woorden
En de zaak beviel David
Om de schoonzoon van de koning te worden
En de dagen waren nog niet verstreken
En David stond op
En hij en zijn mannen gingen
En hij doodde tweehonderd mannen
Van de Filistijnen
En bracht hun voorhuiden
En ze leverden ze volledig aan de koning af
Om de schoonzoon van de koning te worden
En de koning gaf hem Michal, zijn dochter
Als vrouw
En Shaul zag
En wist dat de Eeuwige met David was
En Michal, Shauls dochter
Hield van hem
En Shaul werd nog banger voor David
Shaul was vijandig tegen David
Alle dagen
En de vorsten van de Filistijnen
Kwamen naar buiten om te plunderen
En het was
Hoe vaker ze naar buiten kwamen
Dat David succesvoller was
Dan al Shauls dienaren
En zijn naam werd zeer geëerd
(eigen vertaling)

David krijgt dus niet de dochter van Shaul
Die hem aanvankelijk beloofd was
Hij krijgt Michal
De jongere dochter
Die van hem houdt
Tot twee keer wordt er gezegd
Dat ze van hem houdt
En Jonathan houdt van David
Als van zichzelf
Dat zagen we eerder
Maar van wie houdt David?
Hem beviel het om de schoonzoon
Van de koning te worden
Maar over de liefde nog geen woord
Uit zijn mond

Het is een mooie dag
De wind is eindelijk gaan luwen
Heeft wel mijn geraniums gegrepen
Poef! en de bloemen waren verdwenen
Misschien dat ik straks nog even de stad in sjees
Goed voor me
Terrasje pikken?
Wie weet hoe ik mezelf ga verwennen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tweehonderd-voorhuiden-later-storyPosted in @home, @Work, Blijf me gezond, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment