Verkwikkende geur voor de Eeuwige


De Eeuwige riep Moshé
En sprak tot hem van uit de tent-der-samenkomsten:
Spreek tot de kinderen van Jisraël en zeg hun:
Als iemand van jullie een offer voor de Eeuwige wil brengen
Dan kan hij van het vee óf van het rund
Óf van het kleinvee zijn offer brengen
Als zijn offer een in-vlammen-opgaand offer is van het rundvee
Dan moet hij een gaaf mannetjesdier brengen
Naar de ingang van de tent-der-samenkomsten
Vóór de Eeuwige moet hij het brengen
Opdat hij er genoegdoening door verkrijgt
Dan steunt hij met zijn hand op de kop van het in-vlammen-opgaand offer
Zodat het voor hem goedgunstig wordt aanvaard
Om verzoening voor hem te verkrijgen
Daarop moet hij het rund slachten vóór de Eeuwige
De zonen van Aharon, de priesters, moeten het bloed brengen
En het sprenkelen rondom tegen het altaar
Dat voor de ingang van de tent-der-samenkomsten staat
Men stroopt de huid van het in-vlammen-opgaande offer af
Waarna men het in zijn bepaalde delen snijdt
De zonen van de priester Aharon leggen nu een vuur aan op het altaar
En schikken hout op het vuur
De zonen van Aharon, de priesters, stapelen de stukken
De kop en het vet op het hout
Dat op het vuur op het altaar ligt
Zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen
En de priester moet dan alles op het altaar in rook doen opgaan
Een in-vlammen-opgaand offer
Een vuuroffer met verkwikkende geur voor de Eeuwige
Ook als zijn offergave van het kleinvee
Van de schapen of van de geiten is
Moet hij een gaaf mannetjes dier brengen
Om het in vlammen te doen opgaan
Men moet het dier aan de noordelijke kant van het altaar slachten
Vóór de Eeuwige
Waarna de zonen van Aharon, de priesters
Het bloed ervan rondom tegen het altaar sprenkelen
Men snijdt het dier in zijn bepaalde delen
En met de kop en het vet schikt de priester
Die dan op het hout dat op het vuur op het altaar ligt
De ingewanden en de poten wast men met water
En de priester brengt het allemaal
En laat het in rook opgaan op het altaar
Het is een in-vlammen-opgaand offer
Een vuuroffer met verkwikkende geur voor de Eeuwige
En als zijn offergave voor de Eeuwige een in vlammen-opgaand offer van vogels is
Dan brengt hij zijn offer van tortelduiven
Of van jonge duiven
De priester moet het naar het altaar brengen
Knijpt het de kop af
En laat die op het altaar in rook opgaan
Nadat het bloed ervan tegen de wand van het altaar is uitgedrukt
En de krop met het aanwezige voedsel verwijdert men
En werpt die aan de oostkant
Naast het altaar
Op de asbelt
Dan moet de priester het bij de vleugels inscheuren
Zonder deze van de romp te scheiden
Daarna laat hij het dier in rook opgaan op het altaar
Op het hout dat op het vuur ligt
Het is een in-vlammen-opgaand offer
Een vuuroffer met verkwikkende geur voor de Eeuwige

We zijn in Vajjikra aangekomen, Leviticus
Vajjikra betekent letterlijk zowel lezen als roepen
Het derde boek Mozes is een (gort)droog wetboek
En moet voor de kinderen van Jisraël zowel gelezen worden
Als een oproep zijn
Men moet weten wat hen oproept
Wat hen aanspreekt
En wat hen in beweging zet

Gedoe vanochtend op de spoed van het ziekenhuis
Te hoge bloeddruk
Ontstoken longen
Het is nog niet opgelost
Maar het gaat beter
Wachten op recept van de specialist

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, artsen-story


Posted in @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Offer dat in vlammen opging

Het gouden altaar plaatste Moshé
In de tent-der-samenkomsten
Vóór het voorhangsel
En ontstak daarop het reukwerk van specerijen
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Ook het afscheidend gordijn
Aan de ingang van de ‘Woning’ hing hij op
En plaatste het altaar voor het in-vlammen-opgaand offer
Bij de ingang van de ‘Woning’
De tent-der-samenkomsten
Daarop bracht hij het offer dat in vlammen opging
En het meeloffer
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Het wasbekken zette hij tussen de tent-der-samenkomsten en het altaar
En deed er water in voor de wassingen
Daarmee moesten Moshé, Aharon
En zijn zonen hun handen en voeten wassen
Als ze de tent-der-samenkomsten binnengingen
Of het altaar naderden moesten ze zich wassen
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Nu richtte hij rondom de ‘Woning’
En het altaar de voorhof op
En hing het afscheidend gordijn voor de poort van de voorhof
Moshé had het werk tot een einde gebracht
Nu bedekte de Wolk de tent-der-samenkomsten
En de Glorie van de Eeuwige vervulde de Woning
Moshé kon de tent-der-samenkomsten niet binnengaan
Want de ‘Wolk’ rustte erop
En de Glorie van de Eeuwige vulde de ‘Woning’
Telkens wanneer de ‘Wolk’ van zijn plaatst boven de ‘Woning’ opsteeg
Trokken de kinderen van Jisraël verder op al hun tochten
Maar wanneer de Wolk niet opsteeg
Trokken ze niet eerder verder dan de dag dat hij opsteeg
Want de ‘Wolk’ van de Eeuwige rustte overdag op de ‘Woning’
En ’s nachts was er steeds een vuurgloed in
Zichtbaar voor het gehele Huis Jisraël op al hun tochten

En zo trok het volk verder
De kinderen van Jisraël
Overdag beschermd door een wolk van de Eeuwige
’s Nachts door een vuurgloed
Dit zijn de laatste woorden uit het boek Shemoth (Exodus)
Waarin we zagen hoe de voormalige slaven
Een volk werden met wetten en voorschriften
En zichzelf een ‘Woning’ bouwden
Zoals de Eeuwige het had opgedragen

Gisteren kreeg ik filmpjes en foto’s
De sloophamer in mijn vroegere woning
Het atelier vernietigd
Mijn heiligdom van creatie verpulverd
Huis en slaapkamer waren al verdwenen
Vandaag bestaat mijn vorige adres niet meer
Wat is er veel stuk gegaan in een halfjaar tijd
Werk vernietigd
Vriendschappen gebroken
Mijn leven in gruzelementen
Ik verlang naar de opening in de toekomst
Diep in mij woedt een vuur
Moge dat nog een keer oplichten
En moge dat waar zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, En-het-werd-zomer-story

Posted in Bloedend, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zoals de Eeuwige het geboden had

Laat dan Aharon en zijn zonen komen, zei de Eeuwige
Tot dicht bij de ingang van de tent-der-samenkomsten
En was ze dan met water
Dan moet je Aharon de gewijde kleren aandoen
En hem zalven
En hem wijding geven
Opdat hij voor Mij als priester dienst kan doen
Ook zijn zonen moet je naderbij laten komen
En hun de onderkleding aantrekken
Ook hen moet je zalven
Zoals je hun vader gezalfd hebt
Opdat zij voor Mij als priester dienst kunnen doen
Dit moet zo gebeuren
Opdat hun zalving voor een eeuwig priesterschap zal zijn
Voor hun volgende geslachten
Moshé deed dit
In overeenstemming met alles wat de Eeuwige hem geboden had
Zo deed hij het
En het was in de eerste maand van het tweede jaar
Op de eerste van de maand
Dat de ‘Woning’ werd opgericht
Moshé richtte de ‘Woning’ op
Plaatste de sokkels zette de planken er in
Bracht de sluitbomen ervoor aan
En zette de pilaren overeind
Hij spande de tent uit over de ‘Woning’
En er bovenop legde hij het dekkleed van de tent
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Nu nam hij het Getuigenis
En deed die in de ark
Stak de draagbomen in de ark
En plaatste het deksel bovenop de ark
Bracht de ark in de ‘Woning’
En hing het als afscheiding dienende gordijn op
Daardoor een afscheiding makend
Voor de ark met het Getuigenis
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
De tafel plaatste hij in de tent-der-samenkomsten
Aan de noordzijde van de ‘Woning
Buiten het voorhangsel
Hij rangschikte daarop de broden in de vereiste orde
Voor de Eeuwige
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Hij zette de kandelaar in de tent-der-samenkomsten
Tegenover de tafel aan de zuidzijde van de ‘Woning’
Toen stak hij de lampen op voor de Eeuwige
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had

De laatste instructies
Laatste hand voor het reizende Heiligdom
Waar de kinderen van Jisraël
De Eeuwige kunnen dienen
Maar ook ontmoeten
Dichtbij Hem
Zoals men nu zegt
Dat de kotel
De westelijke muur in Jeruzalem van de Tempelberg
De plek is waar je dichtst bij de Eeuwige bent

Toen ik nog voor televisie werkte
Weigerde ik in Jeruzalem te wonen
Al was dat veel praktischer
Want daar waren de studio’s
En als er gelazer in de glazen was
Dan moest ik zorgen dat ik als de sodemieter daar was
Ik koos voor Tel Aviv
Het strand
De hippe incrowd
En de vrije geest
Jeruzalem was me te veel
Te politiek
Te extreem
Te religieus
Het werk was zwaar
In mijn tijd waren er elke week bomaanslagen
Waar we verslag van deden
Afschuwelijke beelden van uit elkaar gereten
En verkoolde mensen
De chevere kadisha die met hun plamuurmessen
De menselijke restanten van de straten schraapten
Om een zo menswaardig mogelijke begrafenis te geven
Als dat achter de rug was
Dan wilde ik niets
Lekker liggen op het strand
Beetje dromen
Starend in de verte
Zonder dat een orthodoxe Jood
Me zou uitschelden als ik per ongeluk
Op shabbat de vuilnis zou hebben buiten gezet

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-storyPosted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

En dan is het heilig

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Op de dag van de eerste maand
En wel op de eerste van de maand
Moet je de ‘Woning’
De tent-der-samenkomsten oprichten
Daarin moet je de ark met het Getuigenis plaatsen
En voor de ark het voorhangsel als afscheiding maken
Dan moet je de tafel erin brengen
De broden erop rangschikken
De kandelaar naar binnen brengen
En de lampen daarop aanbrengen
Het gouden altaar voor het reukwerk
Moet je voor de ark met het Getuigenis plaatsen
En het afscheidend gordijn
Voor de ingang van de ‘Woning’ ophangen
Vervolgens moet je het altaar
Voor de invlammen-opgaande-offers
Vóór de ingang van de Woning neerzetten
En het wasbekken met het onderstel
Tussen de de tent-der-samenkomsten
En het altaar in plaatsen
En er water in doen
Daarna moet je de omheining voor de voorhof opzetten
En het afscheidend gordijn
Voor de poort van de voorhof aanbrengen
Dan moet je de zalvingsolie nemen
En de ‘Woning’
En al wat er in is zalven
Daardoor zal je die
Met al de erbij behorende voorwerpen wijding geven
En dan is het heilig
Ook het altaar voor de in-vlammen-opgaande-offers moet je zalven
Met alle gereedschappen daarvan
Daardoor zal je het altaar wijding geven
En is het altaar allerheiligst
En het wasbekken met zijn onderstel moet je zalven
En het daardoor wijding geven

We naderen het einde van Shemoth
Letterlijk betekent shemoth namen
In de volksmond Exodus genoemd
Dit zijn de laatste aanwijzingen van de Eeuwige
Om de tent-der-samenkomsten
In gebruik te nemen
Het is Hem heilig

Ik ben erg verdrietig
Mijn hart bloedt
Die mooie rooie heeft me uit zijn leven gebannen
Dertig jaar vriendschap geblokkeerd
Met een druk op de knop
Ik probeer er niet aan te denken
Maar een dof verdriet omhult me
Ik dacht niet dat het kon
Dat wij ooit
Niet meer met elkaar zouden spreken
Zijn nieuwe huwelijk
Zijn nieuwe leven
Ik hoor er zelfs als vriend niet meer bij
Het voelt als diep verraad
Wat was het dan waard al die jaren
Hoe onzuiver
Dat hij me nu zo aan de kant zet
Voor mij was onze vriendschap heilig

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, diepe-wond-story


Posted in kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Heilig voor de Eeuwige

Men vervaardigde de voorhoofds plaquette
Het zuiver gouden diadeem
En men schreef daarop in schrift
Zoals graveerders dat aanbrengen:
Gewijd aan de Eeuwige
Men deed er een snoer van hemelsblauwe wol aan
Om het aan de tulband van boven te bevestigen
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Voltooid was nu al het werk voor de ‘Woning’
De tent-der-samenkomsten
De kinderen van Jisraël hadden het gemaakt
Geheel zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Precies zo hadden ze het gedaan
Nu brachten ze de ‘Woning’ bij Moshé
De tent en alle voorwerpen die er bij hoorden
De haken, de planken, de grendels
De pilaren en de sokkels ervan
Het dekkleed van roodgeverfde ramsvellen
En het dekkleed van tachashvellen
En het tot afscheiding dienend gordijn
De ark van het Getuigenis met de draagbomen
Evenals het deksel
De tafel met zijn gerei en het brood
Dat altijd aanwezig moet zijn
De kandelaar van zuiver goud met zijn lampen
De in één rij te plaatsen lampen
En al het erbij behorende gerei
En de olie voor de verlichting
En het gouden altaar
De zalvingsolie
En het reukwerk van specerijen
Ook het afscheidend gordijn
Aan de ingang van de tent
Het koperen altaar
En het koperen rooster erbij
Zijn draagbomen
En alle gereedschappen die erbij horen
Het wasbekken en zijn onderstel
De gordijnen voor de voorhof
En de pilaren met de sokkels ervoor
En het afscheidend gordijn
Voor de poort van de voorhof
Zijn touwen en zijn pinnen
Benevens alle voorwerpen
Voor de dienst van de ‘Woning’
Voor de tent-der-samenkomsten
De gebreide kleden 
Om de dienst te doen in het Heiligdom
De heilige kleren voor Aharon, de priester
En de kleren voor zijn zonen
Om als priester dienst te doen
Precies zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Zo hadden de kinderen van Jisraël al die arbeid verricht
Moshé overzag het gehele werk
Ja, zij hadden het tot stand gebracht!
Zoals de Eeuwige het Moshé had bevolen
Zo hadden ze het gedaan
Toen zegende Moshé hen

Het werk zit erop
Zoals de Eeuwige het zich had voorgesteld
Zo was het in uitvoering gebracht
De kinderen van Jisraël
Kunnen nu hun diensten aan de Eeuwige wijden
In de pracht en praal die ze zelf gemaakt hebben
Ik houd van die toewijding
Je kunt een kunstwerk pas serieus nemen
Als de kunstenaar het serieus neemt
En zijn ziel en zaligheid erin stopt

Het doet me denken aan het werk van Anton Heyboer
Mijn ouders schamperden
Dat hij er wel honderd in een uur maakte
Zat zijn ziel en zaligheid erin?
Ik denk van wel
Later vertelde één van zijn bruiden, Lotte
Dat toen hij overleed
Pas duidelijk was hoe groot de gekte was
Toen alles uit elkaar viel
Toch blijft zijn werk voor mij overeind
Hij heeft alles gegeven wat hij in huis had

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, kadosh-le-adonai-story
Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Belletjes en granaatappels

Aan het borstschild maakte men kettinkjes
Voorzien van eindknopen
Als gevlochten koordwerk van zuiver goud
Men maakte twee gouden kassen
En twee gouden ringen
En bevestigde die twee gouden ringen
Aan de beide uiteinden van het borstschild
Nu haalde men de twee gouden kettinkjes
Door de twee ringen aan de uiteinden van het borstschild
En de twee einden der beide koorden schoof men aan de twee kassen
Zo bevestigde men ze aan de schouderstukken van de éfod
Aan de voorkant
Nog twee gouden ringen maakte men
En bevestigde die aan de beide uiteinden van het borstschild
Aan de onderrand die naar de éfod toegekeerd is
Aan de binnenkant
En nog een paar gouden ringen vervaardigde men
Die men aan de beide schouderstukken van de éfod vastmaakte
Onderaan de voorzijde
Dicht bij de verbinding boven de gordel van de éfod
Nu bond men het borstschild met een snoer van hemelsblauwe wol vast
Gaande van diens ringen naar de ringen van de éfod
Zodat het boven de gordel van de éfod bleef
En het borstschild niet van de éfod wegschoof
Precies zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Men maakte de mantel die bij de éfod hoort
Als weefwerk
Geheel van hemelsblauwe wol
De opening van de mantel was naar de binnenkant omgeslagen
Zoals bij de opening van een pantserhemd
Een boord aan de opening ervan
In het rond zodat hij niet ingescheurd kon worden
Aan de benedenrand van de mantel maakte men
Van getweernde hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol granaatappels
En ook zuiver gouden belletjes maakte men
En bracht die belletjes tussen granaatappels aan
Rondom aan de benedenrand van de mantel tussen de granaatappels
Telkens één belletje
En één granaatappel rondom aan de benedenrand van de mantel
Om de dienst te verrichten
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Men vervaardigde de fijn linnen onderkleren voor Aharon
En zijn zonen als weefwerk
Ook de fijn linnen tulband
En de sierlijke tot mutsen gevouwen hoofddoeken
En de linnen broeken van getweernd fijn linnen
En de gordel als kunstnaaldwerk
Van fijn linnen, hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had

Voor wie meer wil weten over de éfod:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Efod
Of welke edelstenen er gebruikt werden
Om de twaalf stammen van de kinderen van Jisraël af te beelden

Rustige mooie zondag
Ik heb de lakens van het bed gehaald
Aspergesoep voor mijn wietvriendin gemaakt
Ook een aspergesalade
Haar bezoek heeft me uitgeput
De verhalen over aliens
Waren de goden kosmonauten
En engelen
Ik kan er niet zo goed tegen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, het-liefst-alleen-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Stenen ter herinnering

Van de hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
Maakte men gebreide kleden voor dienstverrichting in het Heiligdom
En de gewijde kleren
Die voor Aharon bestemd waren maakten ze
Zoals de Eeuwige Moshé had geboden
De éfod maakte men van goud
Hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
En getweernd fijn linnen
Daartoe plette men de gouden platen
En sneed die tot draden
Om ze door de hemelsblauwe
Door de purperrode
En door de karmozijnkleurige wollen draden
En door het fijne linnen heen te verwerken
Een kunstweefwerk
Schouderstukken maakte men ervoor
Die er aan vastgehecht werden
Aan de beide uiteinden werd het er mee verbonden
En de gordel die er aan zat
Om hem aan te trekken
Was uit één stuk ermee
Op dezelfde wijze bewerkt
Met gouddraad, hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
En getweernd fijn linnen garen
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Men maakte de Shohamstenen gezet in gouden kassen
Gegraveerd zoals men zegels graveert
Met de namen van de kinderen van Jisraël
Men bracht die aan op de schouderstukken van de éfod
Stenen ter herinnering
Ten behoeve van de kinderen van Jisraël
Zoals de Eeuwige het Moshé had geboden
Men maakte het borstschild als een kunstweverwerk
Gelijk aan de bewerking van de éfod
Van gouddraad, hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
En getweernd fijn linnen garen
Het was vierkant
Dubbelgeslagen maakte men het borstschild
Eén span in de lengte
En één span in de breedte
Als het dubbelgeslagen was
Men vulde het nu op met vier rijen edelstenen:
Eén rij, Odem, Pitda en Baréketh
Dat is de eerste rij
De tweede rij:
Nofech Sappier en Jahalom
De derde rij:
Leshem, Shevo en Achlamah
En de vierde rij:
Tharshies, Shoham en Jashefé
In gouden kassen werden ze gevat bij hun zetting
De stenen waren op naam van de kinderen van Jisrael
Twaalf in getal overeenkomstig hun namen
Zoals men zegels graveert
Stond ieder der twaalf stammen
Er volgens zijn naam op vermeld

Het klinkt prachtig
Met veel aandacht gemaakt
De kleding voor de dienst aan de Eeuwige
Het gouddraad spreekt tot mijn verbeelding
Hoe fijn moet je dat snijden uit de platen?

Het is een rustige, zonnige zaterdag
Op youtube kijk ik filmpjes hoe je citroenen uit pitten kweekt
En een amandelboompje uit verse amandelen
Maar de beste tip:
Ga naar het tuincentrum waar je kleine boompjes hebt
Die direct vruchten geven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mijn-huis-is-mijn-tempel-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Kasboek van de Eeuwige

Alle gordijnen rondom de voorhof
Waren van getweernd fijn linnen
De sokkels van de pilaren van koper
En de krammen van de pilaren van koper
En de krammen van de pilaren
En de bandvormige ringen ervoor van zilver
Ook het vertrek van hun boveneinden was zilver
Om al die pilaren van de voorhof
Waren bandvormige zilveren ringen aangebracht
Het afscheidend gordijn aan de poort van de voorhof
Werd een kunstborduurwerk van
Hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
En getweernd fijn linnen
Twintig el was de lengte
En de hoogte
Over de breedte
Was vijf el
In overeenstemming met de gordijnen van de voorhof
Vier erbij behorende pilaren
Met hun vier sokkels van koper
De krammen hiervoor waren van zilver
Evenals hun uiteinden
En hun bandvormige ringen
Van zilver waren
Al de pinnen voor de ‘Woning’
En voor de voorhof in het rond
Waren van koper
Dit zijn de inventarisberekeningen van de ‘Woning’
De ‘Woning van het Getuigenis’
Welke op bevel van Moshé werden gemaakt
Voor de dienst der Levieten
Onder beheer van Ithamar
De zoon van Aharon
De priester
Betsalel
Zoon van Oerie
Zoon van Choer
Uit de stam Jehoedah
Maakte alles wat de Eeuwige Moshé geboden had
En met hem Aholiaw
Zoon van Achisamach
Uit de stam Dan
Een bekwaam vakman
Ook kunstwever met
Hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
En met fijn linnen
Al het goud dat verwerkt werd voor het materiaal
Bij het hele werk aan het ‘Heiligdom’
Dus het goud dat als gewijde gave was opgebracht
Was negenentwintig kikkar
En Zevenhonderdendertig shekel
Naar de shekel van het Heiligdom
En het zilver van degenen
Die geteld waren in de gemeenschap bedroeg honderd kikkar
En duizendzevenhonderdenvijftig shekel
Naar de shekel van het Heiligdom
Dus één beka’ per hoofd
Dat is een halve shekel
Naar de shekel van het Heiligdom
Voor ieder die naar de getelden overgaat
Van twintig jaar oud
En daarboven
Overeenkomende met zeshonderddrieduizendvijfhonderdenvijftig man
Er waren honderd kikkar zilver nodig
Om de sokkels van het Heiligdom
En die van het voorhangsel te gieten
Honderd sokkels uit honderd kikkar
Dus een kikkar per sokkel
En uit de overblijvende duizendzevenhonderdenvijfenzeventig
Maakte men krammen voor de pilaren
Belegde de boveneinden ermee
En deed de ringen er als banden omheen
Het koper van de gewijde gaven was zeventig kikkar
En tweeduizendvierhonderd shekel
Hiervan maakte men de sokkels voor de ingang
Van de tent-der-samenkomsten
Ook het koperen altaar
En het koperen rooster dat daarbij behoort
Benevens al het gerei van het altaar
Ook de sokkels van de voorhof rondom
En die van de poort van de voorhof
En alle pinnen van de voorhof, rondom

Dit ‘huishoudboekje’ laat goed zien
Hoe rijk de gevluchte kinderen van Jisraël waren
Toen ze met een half miljoen (!)
Jongeren tot 20 jaar niet meegerekend
Egypte verlieten
Moet je je voorstellen hoeveel dat was
Zeker voor die tijd

Vandaag is het shavuot
Ik zag in een email van de mannen van het NIK
Dat ze in synagoge inmiddels met Bemidbar (Numeri) zijn begonnen
Er zit een heel boek Mozes tussen waar ik ben
Eind van Shemoth (Exodus)
Daarna volgt Vajikra (Leviticus)
En dan pas Bemidbar
Denk dus niet dat ik het red
Om tijdens Simchat Torah
Vreugde der Wet
Ergens in oktober
Te eindigen en opnieuw te beginnen
Zoals ooit de bedoeling was
Vorige Simchat Torah toen ik op straat dreigde te komen
Uit mijn huis werd gezet
Of op zijn minst een gang naar de rechter moest maken
Dat is godzijdank anders gelopen
Het lezen uit de Torah
Vertellen, uitleggen en mijn eigen gedachten
Hebben me veel kracht gegeven
Om door die moeilijke periode heen te komen
Ook ik ben dus dankbaar voor de Torah
Ik ga proberen het helemaal uit te lezen
We zullen zien wanneer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, balans-op-maken-story
Posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Koperen spiegels van de vrouwen

Ook het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers
Maakte men van acacia hout
Vijf el de lengte
En vijf el de breedte ervan
Dus vierkant
En drie el zijn hoogte
Men maakte zijn hoornen op de vier hoeken ervan
Welke hoornen uit één stuk ermee waren
En men belegde het met koper
Alle gerei voor het altaar maakte men
De potten, de schoppen de sprenkelbekkens
De vorken en de vuurpannen
Al het erbij behorend gerei maakte men van koper
Ook maakte men een rooster voor het altaar
Een netwerk van koper
Tot halverwege beneden zijn omgang
En men goot vier ringen aan de vier hoeken
Van het koperen netwerk
Als houders voor de draagbomen
De draagbomen maakte men van acaciahout
En overdekte die met koper
Men stak de draagbomen in de ringen
Aan de zijkanten van het altaar
Om het daaraan te dragen
Hol maakte men het
Van platen
Het koperen wasstel
Met het koperen onderstel ervoor
Vervaardigde men uit de spiegels van de vrouwen
Die zich in lange rijen
Bij de ingang van de tent-der-samenkomsten
Hadden verzameld
Nu maakte men de voorhof aan de zuidzijde
Honderd el gordijnen van getweernd fijn linnen
Twintig pilaren hiervoor
Met hun twintig koperen sokkels
Terwijl de krammen voor de pilaren
Met de bandvormige ringen van zilver waren
Ook de noordzijde honderd el
Met de twintig palen hiervoor
Met hun twintig koperen sokkels
Terwijl de krammen van de pilaren
Met de bandvormige ringen van zilver waren
Aan de westzijde
Vijftig el gordijnen
Tien pilaren hiervoor
Met hun tien sokkels
De krammen en de bandvormige ringen ervoor weer van zilver
Eveneens aan de oostzijde vijftig el
Vijftien el gordijnen voor de ene flank
Drie erbij behorende pilaren met hun drie sokkels
Ook voor de andere flank
Dus aan weerszijden van de poort van het voorhof
Vijftien el gordijnen
Drie erbij behorende pilaren met hun drie sokkels

Ik wist niet dat vrouwen in de oudheid
Handspiegeltjes van koper hadden
En zich bekeken in de reflectie van het metaal
Hier worden die koperen reflectoren
Gebruikt voor het onderstel van de wasbekkens

Vanavond om 21:20 uur
In mijn gebied
Begint shavuot
Eindelijk krijgen de kinderen van Jisraël
De tien geboden en de torah
Het is gebruikelijk om de hele nacht door te leren
Omdat toen puntje bij paaltje kwam
Het volk nog lag te slapen
Op deze manier probeert men dat goed te maken

Bij de oogarts vanochtend
Klein rondedansje
Hoewel ik nog twee maanden bezig ben met druppelen
Gestaag aan het afbouwen
Is het oog rustig
Ik hoef niet meer terug te komen
Maar omdat mijn aandoening chronisch is
Is het wachten op de volgende opvlamming
Moge het lang, lang, lang, heel lang op zich laten wachten

Chag Shavuot Sameach

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moge-je-gezond-blijven-story

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vakwerk van een kruidenmenger

Ook maakte Betsalel het gerei
Dat voor de tafel bestemd was
De erbij behorende schotels en lepels
Pijpen en spijlen waarmee het gedekt werd
Van zuiver goud
De kandelaar vervaardigde hij van zuiver goud
Als één stuk gedreven werk
Maakte hij de kandelaar
Zijn voetstuk, zijn schacht
Zijn bloemkelken, knoppen en bloesems
Waren uit één stuk ermee
Zes armen kwamen uit zijn zijkanten
Drie armen van de kandelaar uit de ene kant
En drie armen van de kandelaar uit de andere kant ervan
Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem
Aan de ene arm, knop en bloesem
En drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem
Aan de andere arm, knop en bloesem
Aldus de zes armen die van de kandelaar uitgaan
Aan de schacht van de kandelaar vier bloemkelken
In de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems
Eén knop onder het eerste paar armen ervan
Eén knop onder tweede paar armen ervan
Eén knop onder het derde paar armen ervan
Dus bij de zes armen die van de kandelaar uitgaan
Hun knoppen en hun aftakkingen waren uit één stuk ermee
Het geheel één gedreven stuk goud
Hij maakte er een zevental lampen voor
Ook de snuiters en de lekbakjes van zuiver goud
Van één kikkar goud maakte hij ze
Met al het gerei ervoor
Men vervaardigde het reukwater-altaar van acaciahout
Eén el lang en één el breed
Dus vierkant
En twee el hoog
Uit één stuk ermee zijn hoornen
Men overtrok het met zuiver goud
Het bovenvlak ervan
Zijn wanden rondom met zijn hoornen
En een gouden omlijsting maakte men er omheen
Twee gouden ringen maakte men
Onder die omlijsting aan zijn twee zijden
Dus aan zijn beide zijkanten
Als houders voor de draagbomen
Om het daarmee te dragen
De draagbomen vervaardigde hij uit acaciahout
En overtrok die met goud
Men bereidde de gewijde zalvingsolie
En het zuivere reukwerk van specerijen
Vakwerk van een kruidenmenger

Morgenavond gaat het shavuot feest in
Het wekenfeest
Negenenveertig weken na de uittocht uit Egypte
Kregen de kinderen van Jisraël
De tien geboden en daarmee de torah
Het is gebruikelijk om zuivelproducten te eten
Cheesecake, knafeh

Zoals gebruikelijk verlang ik naar het land van mijn hart
Speciaal met de feestdagen
Deze tijd van het jaar
Bij vrienden, het weer, de temperatuur
De bloemen
Het lekkere eten
Misschien, als ik morgen niet al te gesloopt terugkom
Van de oogarts
Ga ik naar mijn Arabische supermarkt
Misschien hebben ze knafeh

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ik-verlang-story

Posted in kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment