Vreugde

En Nachash de Ammoniet trok op
En belegerde Jabesh Gilead
En alle mensen van Jabesh Gilead
Zeiden tegen Nachash:
Maak een verdrag en we zullen u dienen
En Nachash de Ammoniet zei tegen hen:
Onder deze voorwaarde
Zal ik een verdrag met jullie sluiten
Door het rechteroog
Van ieder van jullie uit te steken
Zal ik er voor zorgen dat het een schande is
Voor heel Jisraël
En de oudsten van Jabesh zeiden tegen hem
Geef ons zeven dagen de tijd
Zodat we boodschappers kunnen sturen
Over de hele grens van Jisraël
En als er niemand is om ons te redden
Zullen we naar buiten komen
De boodschappers kwamen bij Gibeah van Shaul
En spraken de woorden in de oren van het volk
En de mensen verhieven hun stem en huilden
En let op
Shaul kwam achter zijn vee aan het veld af
En Shaul zei:
Wat is er met de mensen aan de hand
Dat ze huilen?
En ze vertelden hem de woorden
Van de mensen uit Jabesh
De geest van de Eeuwige kwam over Shaul
Toen hij deze woorden hoorde
Hij ontstak in grote woede
En hij nam een span ossen
En sneed ze in stukken
En stuurde die over de hele grens van Jisraël
In de handen van de boodschappers
En zei:
Wie niet optrekt achter Shaul en achter Samuel
Met diegene hun ossen
Zal dan zo worden gedaan
En vrees voor de Eeuwige kwam over het volk
En ze trokken op als één man
En hij telde ze in Bezek
En de kinderen van Jisraël waren driehonderdduizend
En de mannen van Judah dertigduizend
En ze zeiden tegen de boodschappers die waren gekomen:
Zeg dit tegen de mensen in Jabesh Gilead:
Morgen tegen de tijd als de zon heet is
Zul je bevrijd zijn
En de boodschappers kwamen
En vertelden dit aan de mensen in Jabesh
En ze verheugden zich
En de mensen van Jabesh zeiden:
Morgen zullen we naar buiten komen
En kunnen jullie met ons doen
Wat goed is in jullie ogen
De volgende dag verdeelde Shaul
De mannen in drie groepen
En ze kwamen midden in het kamp
Tijdens de ochtendwacht
En ze sloegen de Ammonieten
Tot aan het heetst van de dag
En zij die overleefden
Vluchtten overal heen
Geen twee van hen bleven samen
En het volk zei tegen Samuel:
Lever de mannen uit die vragen:
Zal Shaul over ons heersen?
En we zullen ze ter dood brengen
Maar Shaul zei:
Geen enkel mens zal vandaag
Ter dood worden gebracht
Want vandaag heeft de Eeuwige
Jisraël gered
Samuel zei tegen het volk:
Kom, laten we naar Gilgal gaan
En daar het koningschap vernieuwen
En alle mensen gingen naar Gilgal
En daar maakten ze Shaul koning
Voor de Eeuwige in Gilgal
En daar slachtten ze vredesoffers voor de Eeuwige
En Shaul en alle mensen waren uitzinnig van vreugde
(eigen vertaling)

Het is Shaul’s eerste oorlog
En hij weet meteen heel Jisraël achter zich te krijgen
330.000 mannen overvallen de Ammonieten in hun kamp
En leveren een slachtpartij waarbij zij die het overleefden
Moederziel alleen moesten vluchtten
Goede binnenkomer lijkt me
Want Shaul wordt opnieuw als koning aan het volk voorgesteld
Met alle vredesoffers die erbij horen
Waar de kinderen van Jisraël van konden genieten
Want zo langzamerhand is denk ik duidelijk
Dat de offers die gebracht werden
Niet enkel in rook opgingen voor de Eeuwige
Maar juist feestmaaltijden waren
Om de Eeuwige te danken met familie, vrienden en bekenden

Fijne dag
De roos waar ik met bloed zweet en tranen
Aan heb gewerkt
Is in de oven
Nu is het alle wijsheid van boven aanroepen
Om te vragen dat het goed gaat
Het wordt mijn cadeau
Voor het 60-jarige huwelijk van mijn ouders
Dat we dit jaar samen gaan vieren
Feestkleding is al besteld en binnen
Nu hoop ik dat mijn roos mooi wordt
Want ik heb tegen mijn moeder gezegd
Geen rotzooi
Als er iets kapot gaat dan verzin ik iets anders

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, en-zij-verheugde-zich-story

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Van de schouder omhoog

En Shaul’s oom zei:
Vertel me nu wat Samuel tegen je heeft gezegd
En Shaul zei tegen zijn oom:
Hij vertelde ons dat de ezelinnen gevonden waren
Maar het onderwerp over het koninkrijk
Waarover Samuel gesproken had
Vertelde hij hem niet
En Samuel riep het volk bijeen tot God
In Mitzpah
En hij zei tegen de kinderen van Jisraël:
Dit zegt de Eeuwige, God van Jisraël:
Ik bracht Jisraël omhoog uit Egypte
En Ik heb jullie gered
Uit de hand van de Egyptenaren
En uit de hand van alle koninkrijken
Die je onderdrukten
En vandaag hebben jullie je God verworpen
Die je redt van al je tegenslagen
En problemen
En je hebt tegen Hem gezegd:
Maar een koning zult U over ons aanstellen
En nu, ga voor de Eeuwige staan
Bij je stammen
En bij jullie duizenden
En Samuel bracht alle stammen van Jisraël dichtbij
En de stam van Benjamin werd gekozen
En hij bracht de stam van Benjamin dichtbij
Volgens zijn families
En de familie van de Matriten werd gekozen
En Shaul, de zoon van Kish
Werd gekozen
En ze zochten hem
Maar vonden hem niet
En ze vroegen verder aan de Eeuwige:
Is de man hier al gekomen?
En de Eeuwige zei:
Zie, hij is verborgen tussen de goederen
En ze renden ernaartoe
En namen hem mee
En hij stond te midden van het volk
En hij was langer dan alle mensen
Vanaf zijn schouder en omhoog
En Samuel zei tegen al het volk:
Hebben jullie degene gezien
Die de Eeuwige heeft gekozen?
Want er is niemand zoals hij onder al het volk
En heel het volk juichte
En schreeuwde:
Lang leve de koning!
En Samuel vertelde het volk
De regels van het koninkrijk
En hij schreef het in een boek
En legde het voor de Eeuwige
En Samuel stuurde alle mensen weg
Ieder naar zijn huis
En ook Shaul ging naar zijn huis in Gibeah
En de groep van wie God
Het hart had geraakt
Ging met hem mee
Maar gewetenloze mannen zeiden:
Hoe kan deze ons redden?
En ze minachtten hem
En brachten hem geen geschenk
Maar hij was iemand
Die zijn vrede bewaarde
(eigen vertaling)

En zo werd Shaul koning
Over een tamelijk onempathisch volk
Want blijkbaar hoorden ze de woorden van de Eeuwige niet
Toen Hij zei dat ze Hem deze dag verloochend hadden
Door een koning van Hem te eisen
Ze beginnen zelfs te juichen als Shaul wordt aangewezen

Het zijn propvolle dagen
Deadlines en toestanden
Snel mijn werk afmaken
Nog snel extra glazuur halen
Snel een plan uittikken
Bijeenkomst deze middag
Over ons huis
En hoe het er leuker kan worden
Snel door met kwasten
Snel een gemberkoek voor de buurman bakken
Als dank voor gereedschap
Dat hij maakte
Op laten stijven in de koelkast
Vanochtend al vroeg voor zijn deur gezet
Lekkere koek voor hem
En zijn maten op de bouw
Door met kwasten
Morgen inleveren
Daarna ophalen
En dan zijn mijn handen leeg
Kijken wat ik dan ga maken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, a-kingdom-for-a-horse-story


Posted in @home, @Work, keramiek freak, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Een ander hart

En Samuel nam de oliekruik
En goot het over zijn hoofd uit
En kuste hem
En hij zei:
Inderdaad de Eeuwige heeft je gezalfd
Om leider te zijn over Zijn erfgoed
Als je vandaag bij me vandaan gaat
Zul je twee mannen tegenkomen
Bij het graf van Rachel
Aan de grens van Benjamin
In Tzeltzah
En ze zullen tegen je zeggen:
De ezelinnen die je ging zoeken
Zijn gevonden
Je vader houdt zich niet meer bezig
Met de zaak van de ezelinnen
Hij is bezorgd over jou
Hij zegt:
Wat zal ik doen wat betreft mijn zoon?
En je zult vandaar verder gaan
En dan kom je bij de vlakte van Tabor
En daar zul je drie mannen ontmoeten
Op weg om te buigen voor God
In Beth El
Eén draagt drie kinderen
En één draagt drie broden
En één draagt een aardewerk kruik wijn
En ze zullen je begroeten
En je twee broden geven
En jij zal het van hun hand aannemen
Daarna kom je bij de heuvel van God
Waar er Filistijnse officieren zijn
En het zal zo zijn
Dat als je daar bij de stad komt
Zul je een groep profeten tegenkomen
Die van de hoge plaats naar beneden gaan
En zij zullen een gebedenboek hebben en een drum
En een fluit en een harp
En zij zullen voorspellen
En de geest van de Eeuwige zal over je komen
En je zult met hen voorspellen
En je zult een ander mens worden
En wanneer deze tekens zich voordoen
Doe dan voor jezelf wat je hand zal vinden
Want God is met je
En je zult naar me toekomen in Gilgal
En ik zal naar jou komen
Om brandoffers te brengen
En vredesoffers te slachten
Zeven dagen zul je wachten
Tot ik naar je toekom
En ik zal je laten weten
Wat je zal doen
En het gebeurde toen hij zijn schouder draaide
Om weg te gaan van Samuel
Dat God hem een ander hart gaf
En al deze tekens kwamen uit die dag
En ze kwamen daar bij de heuvel
En zie, een groep profeten
Kwamen hem tegemoet
En de geest van God kwam over hem
En hij profeteerde in hun midden
En mensen die hem van voorheen kenden
Zagen dat hij aan het voorspellen was met de profeten
En de mensen zeiden tegen elkaar:
Wat is er gebeurd met de zoon van Kish?
Is Shaul ook profeet geworden?
En een man van daar antwoordde:
En wie is hun vader?
En daardoor werd het een gezegde:
Is Shaul ook profeet geworden?
Hij was klaar met voorspellen
En kwam naar de hoge plaats
En Shaul’s oom zei tegen hem
En zijn bediende:
Waar ben je geweest?
En hij zei:
De ezelinnen zoeken
En toen we zagen dat we ze niet konden vinden
Zijn we naar Samuel gegaan
(eigen vertaling)


Je hoort de mensen praten
Heb je het gezien?
Dat is de zoon van Kish
Wat is er met hem gebeurd!
Is hij ook profeet geworden?
Want hij doet voorspellingen
En hij houdt zich op met profeten
En de mensen zullen wellicht ook
Niet alles begrepen hebben wat er gebeurd was
Maar gepraat werd er wel

Ik ben begonnen met glazuren
De muurbloem
Fijn idee als straks afgebakken
Heeft het me toch verder gebracht
Twee soorten glazuur
Ik weet niet wat het wordt
Maar spannend is het wel

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, wallflower-story
Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

Alles wat je op je hart hebt

Nu had de Eeuwige aan Samuel onthuld
Eén dag voor Shauls komst
Zei Hij:
Om deze tijd morgen
Zal Ik je de man sturen
Uit het land van Benjamin
En je zult hem zalven
Als heerser over Mijn volk Jisraël
En hij zal Mijn volk redden
Uit de hand van de Filistijnen
Want Ik heb Mijn volk aangezien
En hun roep kwam tot Mij
En Samuel zag Shaul
En de Eeuwige zei tegen hem:
Zie, de man over wie Ik sprak
Deze zal over Mijn volk heersen
En Shaul naderde Samuel
Binnen de poort en zei:
Vertel me nu
Welk huis is van de ziener?
En Samuel antwoordde Shaul:
Ik ben de ziener
En je zult met mij eten vandaag
Ik zal je wegsturen in de ochtend
En alles wat je op je hart hebt
Zal ik je vertellen
Wat betreft de verdwenen ezelinnen
Die je tot vandaag hebt gezocht
Drie dagen
Laat het niet op je hart drukken
Want ze zijn gevonden
En aan wie behoort alles
Dat begeerlijk is in Jisraël
Is het niet van jou
En van het huis van je vader?
En Shaul antwoordde:
Ben ik geen Benjamiet
Van de kleinste van de stammen van Jisraël?
En mijn familie de minste
Van alle families van Bejamin?
Waarom heb je op deze manier
Tegen me gesproken?
En Samuel nam Shaul en zijn bediende
En bracht ze in de kamer
En hij gaf hen een plaats
Aan het hoofd van de genodigden
Die ongeveer dertig man waren
En Samuel zei tegen de kok:
Geef het deel dat ik je gaf
Waarvan ik zei:
Houd het bij je
En de kok hield het dijbeen op
Dat er op lag
En plaatste het voor Shaul
Waarop hij zei:
Zie wat gereserveerd was
Plaats het voor je en eet
Want op het afgesproken tijdstip
Is het gereserveerd voor jou
Door te zeggen:
Ik heb mensen uitgenodigd
Zo at Shaul op die dag met Samuel
En ze daalden van de hoge plaats af naar de stad
En hij sprak met Shaul op het dak
En ze stonden vroeg op
Het was bij het aanbreken van de dag
Dat Samuel Shaul naar het dak riep
En zei:
Sta op, ik zal je vergezellen
En Shaul stond op
En ze gingen beiden naar buiten
Hij en Samuel
De straat op
En ze gingen naar beneden
Naar de buitenwijken van de stad
Samuel zei tegen Shaul:
Zeg de bediende voor ons uit te gaan
En hij ging
En jij, blijf op dit moment stilstaan
En ik zal je het woord van God laten horen
(eigen vertaling)

Ik vind het verrukkelijk om te lezen
Dat er op Shaul en zijn bediende gerekend is
Dat er zelfs een stuk vlees voor hen
Apart werd gehouden
Want dit is de toekomstige koning
Van de kinderen van Jisraël
Door de Eeuwige aangewezen
Omdat Hij Zijn volk zag en hoorde
Die laat je niet hongerig op straat staan

Ik ben aan het werk aan mijn muurbloem
Twee blaadjes afgebroken
Mijn hart zinkt
Misschien kan ik het lijmen met glazuur
Ga ik proberen
Maar het zal nog bloed, zweet en tranen kosten
Voordat ik die woensdag in kan leveren
Als laatste

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, Sunday-blues-story


Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

Machtig man van kracht

Nu was er een man van Benjamin
En zijn naam was Kish
De zoon van Aviël
De zoon van Tzeror
De zoon van Bechorat
De zoon van Afiach
De zoon van een Benjamiet
Een machtig man van kracht
En hij had een zoon wiens naam Shaul was
Hij was jong en knap
Er was niemand van de kinderen van Jisraël
Die knapper was dan hij
Van zijn schouders
En omhoog
Was hij langer dan wie ook
Van het volk
Nu waren de ezelinnen
Van Kish, Shaul’s vader
Vermist
En Kish zei tegen Shaul
Zijn zoon:
Neem een van de bedienden
Sta op en ga
Zoek de ezelinnen
En hij trok door het gebergte van Efraïm
En trok door het land van Shalishah
En ze vonden ze niet
En ze trokken door het land van Sha’alim
Maar ze waren daar niet
En hij ging door het land van Benjamin
Maar ze vonden ze niet
Toen ze in het land van Tzuf kwamen
Zei Shaul tegen zijn bediende
Die bij hem was:
Kom laten we teruggaan
Anders zal mijn vader
Zich geen zorgen meer maken
Over de ezelinnen
Maar zorgen over ons
En hij zei tegen hem:
Zie nu, er is een man van God in deze stad
En de man wordt hoog geacht
Alles wat hij zegt komt zeker uit
Laten we daar nu heen gaan
Misschien vertelt hij ons de weg
Die we moeten gaan
En Shaul zei tegen zijn dienaar:
En als we gaan
Wat zullen we de man brengen
Want het brood is op
Uit onze schalen
En er is geen geschenk
Om te brengen naar de man van God
Wat hebben we?
En de jongen antwoordde Shaul opnieuw
En zei:
Kijk, ik heb een vierde van een zilveren shekel
In mijn bezit
En ik zal het aan de man van God geven
Zodat hij ons onze weg kan vertellen
Voorheen in Jisraël
Als een man God wilde raadplegen
Zei hij:
Kom en laten we naar de ziener gaan
Want hij die vandaag een profeet wordt genoemd
Werd voorheen een ziener genoemd
En Shaul zei tegen zijn bediende:
Goed gezegd, kom, laten we gaan
En ze gingen naar de stad
Waar de man van God was
En terwijl ze naar de stad omhoog gingen
Kwamen ze jonge meisjes
Die water aan het putten waren tegen
En ze zeiden tegen hen:
Is de ziener hier?
En ze antwoordden hen en zeiden:
Hij is hier
Let op hij is voor je
Haast je nu
Want vandaag is hij naar de stad gekomen
En het volk zal het offer van de dag
Op de hoge plaats hebben
Wanneer je in de stad komt
Zul je hem meteen vinden
Voordat hij naar de hoge plaats gaat
Om te eten
Want de mensen zullen niet eten
Voordat hij komt
Hij zal het offer zegenen
En daarna zullen de uitgenodigde gasten eten
Ga nu omhoog
Want op dit moment zul je hem vinden
En ze gingen omhoog naar de stad
Terwijl ze in het midden van de stad komen
Let op, daar kwam Samuel naar buiten naar hun toe
Om de hoge plaats op te gaan
(eigen vertaling)


Hier begint het verhaal van koning Shaul
Maar dat weten we nu nog niet
Ik vind de details verrukkelijk
Vermiste ezelinnen, waterdraagsters
En Shaul, de mooiste man
Van alle kinderen van Jisraël
Komt Samuel ‘per ongeluk’ tegen
Morgen meer

Het waait flink
Eigenlijk moet ik schaven
Aan een keramiekwerk
Maar ik ben aan het treuzelen
Guur buiten
Onaangenaam

Jezzebel
Tussen water en water

Art: Pascale, in-the-summer-time-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Geef ons een koning

En het gebeurde toen Samuel
Oud geworden was
Dat hij zijn zonen aanstelde
Als rechters over Jisraël
En de naam van zijn eerstgeborene
Was Joël
En de naam van de tweede Avia
Zij waren rechters in Beërsheva
Maar zijn zonen bewandelden zijn wegen niet
En ze richten zich op winstbejag
En ze namen steekpenningen aan
En corrumpeerden het recht
En alle oudsten van Jisraël
Verzamelden zich
En kwamen naar Samuel
In Ramah
En zij zeiden tegen hem:
Zie, je bent oud geworden
En je zonen bewandelen jou wegen niet
Stel nu een koning over ons aan
Om ons te berechten
Zoals alle volken
En deze zaak was onaangenaam
In de ogen van Samuel
Toen ze zeiden:
Geef ons een koning
Om over ons recht te spreken
En Samuel bad tot de Eeuwige
En de Eeuwige zei tegen Samuel:
Luister naar de stem van het volk
Naar alles wat ze tegen je zullen zeggen
Want ze hebben jou niet afgewezen
Zij hebben Mij afgewezen
Over hen te regeren
Zoals alle daden die ze begingen
Vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte bracht
Tot aan deze dag
Ze verlieten Mij
En dienden andere goden
Zo doen ze nu bij jou
Luister nu naar hun stem
Behalve dat je hen zal waarschuwen
En vertel hun
De manieren van de koning
Die over hen zal regeren
En Samuel bracht alle woorden
Van de Eeuwige over aan het volk
Dat hem om een koning vroeg
En hij zei:
Dit zullen de manieren van de koning zijn
Die over jullie zal regeren
Hij zal je zonen nemen
En ze aan hem toewijzen
Voor zijn wagens en ruiters
En ze zullen voor zijn wagens uit rennen
En hij zal voor zichzelf
Bevelhebbers aanwijzen
Van duizenden
Bevelhebbers boven de vijftig
Om zijn akker te ploegen
En zijn oogst binnen te halen
En om zijn wapens te maken
En het gereedschap voor zijn wagens
En hij zal jullie dochters nemen
Voor zijn parfummakers
Als kookster
En als bakster
En hij zal het beste van jullie velden
Jullie wijngaarden
En jullie olijfbomen nemen
En die aan zijn slaven geven
En hij zal tienden heffen
Van je gewassen en je wijngaarden
En zal die aan zijn hovelingen
En zijn slaven geven
En hij zal je mannelijke en vrouwelijke slaven nemen
En je mooiste jongemannen
En je ezels
En die voor zijn werk gebruiken
En hij zal tienden heffen van je kuddes
En jullie zullen slaven voor hem zijn
En je zult het die dag uitschreeuwen
Door je koning
Die je gekozen zal hebben voor jezelf
En de Eeuwige zal je niet antwoorden die dag
Maar het volk weigerde te luisteren
Naar Samuel’s stem
En ze zeiden:
Nee, maar er zal een koning over ons zijn
En ook wij zullen als andere volken zijn
En onze koning zal over ons recht spreken
En voor ons uitgaan
En onze oorlogen voeren
En Samuel hoorde alle woorden van het volk
En sprak die in de oren van de Eeuwige
En de Eeuwige zei tegen Samuel:
Luister naar hun stem
En je zult een koning voor ze aanstellen
En Samuel zei tegen de mannen van Jisraël:
Ga, iedere man naar zijn stad
(eigen vertaling)

Ze zijn weer lekker bezig
De kinderen van Jisraël
Nu willen ze nogal burgerlijk
Een koning
Zoals andere volken
Geen woord trouwens over de zonen van Samuel
Of die nog terecht worden gewezen door hun vader
Of ter dood gebracht door de Eeuwige, zoals bij Eli
Wel krijgen we een goed beeld
Wat een koning precies deed in die tijd
Je stelt je daar bachanalen bij voor
Met veel slaven, drank en mooie vrouwen
Maar het volk luistert niet
Dus komt er een koning

Het is een dag met een gaatje
Mijn ziel doet pijn
Zoals Samuel zich voelt
Afgewezen
Ook een nieuwe bril
Die op de computer niet zo goed scherp is
Als mijn vorige
Kwestie van wennen zeggen ze bij de opticien
En anders volgende week terugkomen
En ik ben gevallen
Mijn rug doet pijn
Please, please, please
Morgen beter

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, thank-god-it’s-Friday-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Want daar was zijn huis

En terwijl Samuel zijn brandoffer bracht
Kwamen de Filistijnen dichterbij
Om oorlog tegen Jisraël te voeren
En de Eeuwige donderde op die dag
Met veel lawaai op de Filistijnen
En zij raakten in paniek
En ze werden verslagen voor Jisraël
En de mannen van Jisraël trokken
Vanuit Mitzpah
En achtervolgden de Filistijnen
En teisterden hen
Tot ze onder Beth Car waren
En Samuel nam één steen
En plaatste die tussen Mitzpah
En de top van Shen
En hij noemde het Ebenezer
Want hij zei:
Tot hiertoe heeft de Eeuwige ons geholpen
En de Filistijnen werden onderworpen
En ze kwamen niet meer
Binnen de grens van Jisraël
En de hand van de Eeuwige
Was op de Filistijnen
Alle dagen van Samuel
En de steden die de Filistijnen
Hadden genomen van Jisraël
Werden aan Jisraël teruggegeven
Van Ekron tot Gath
En hun grens
Bevrijdde Jisraël uit de hand van de Filistijnen
En er was vrede tussen Jisraël en de Amorieten
En Samuel oordeelde over Jisraël
Alle dagen van zijn leven
En van jaar tot jaar
Ging hij er op uit
En ging rond naar Beth El
En Gilgal
En Mitzpah
En hij oordeelde over Jisraël
In al die plaatsen
En zijn terugkeer was naar Ramah
Want daar was zijn huis
En daar oordeelde hij over Jisraël
En hij bouwde daar een altaar
Voor de Eeuwige
(eigen vertaling)

De dagen van Samuel zijn begonnen
De eerste overwinning een feit
En de hand van de Eeuwige was op de Filistijnen
Betekent dat hen veel ellende en ongeluk overkwam
Alle dagen van Samuel

Op het balkon van mijn wietvriendin
Nemen we samen met haar vriend
Die over is uit Zuid-Soedan
En in Gambia woont
De toestand van ons leven door
Verhalen van vroeger
Mooie herinneringen
De moeilijke momenten
Fijn om te zien
Zij gaan al heel lang terug
Veel samen meegemaakt
Er zijn niet veel mensen in je leven
Met wie je herinneringen hebt uit je jeugd
Toen je nog jong en onbevangen was
Hij heeft ook plannen een boek te schrijven
Daar moeten we om lachen
Want zij heeft dat ook al eens tegen mij gezegd
Oké, zeg ik dan, doe, doe, doe
En ik heb ook weleens driftig gestampvoet
Je doet het werk niet!
Daar worden we vrolijk van
En ze dronken een glas
En ze deden een plas
En alles bleef zoals het was

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, this-is-my-home-story


Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Met heel je hart

En de mannen van Kiriath Jearim kwamen
En namen de Ark van de Eeuwige op
En brachten die naar het huis van Avinadav
Dat op de Heuvel was
En zij wezen Eleazar aan
Om de Ark van de Eeuwige te bewaken
En het was dat vanaf de dag dat de Ark
In Kirath Jearim was geplaatst
De tijd verder ging
Tot twintig jaar
En heel het huis van Jisraël
Werd tot de Eeuwige aangetrokken
En Samuel zei tegen het huis van Jisraël:
Als je met heel je hart
Terugkeert naar de Eeuwige
Verwijder dan alle vreemde goden uit je midden
En de Astartes
En richt je hart op de Eeuwige
En dien alleen Hem
En Hij zal je redden uit de hand van de Filistijnen
En de kinderen van Jisrael
Verwijderden de Baäls en Astartes
En dienden alleen de Eeuwige
En Samuel zei:
Verzamel heel Jisraël in Mitzpah
En ik zal namens jullie
Tot de Eeuwige bidden
En ze verzamelden zich in Mitzpah
En schepten water
En goten het uit voor de Eeuwige
En ze vastten op die dag
En zeiden daar:
We hebben gezondigd tegen de Eeuwige
En Samuel oordeelde
De kinderen van Jisraël
In Mitzpah
Nu hoorden de Filistijnen
Dat de kinderen van Jisraël
Waren samen gekomen in MItzpah
En de vorsten van de Filistijnen
Trokken op tegen Jisraël
En de kinderen van Jisraël hoorden het
En ze waren bang voor de Filistijnen
En de kinderen van Jisraël
Zeiden tegen Samuel:
Houd niet op
De Eeuwige, onze god
Voor ons te roepen
Zodat Hij ons redt uit de hand van de Filistijnen
En Samuel nam een zuiglam
En offerde het als een brandoffer
Volledig voor de Eeuwige
En Samuel riep namens Jisraël
Naar de Eeuwige
En de Eeuwige antwoordde hem
(eigen vertaling)

Hoewel we al een tijdje
Om precies te zijn 6 hoofdstukken
Bezig zijn in Samuel I
Begint hier duidelijk een nieuwe periode
Voor de kinderen van Jisraël

Fijn telefoontje
Mijn spullen zijn gebakken
Alles is heel gebleven
Ik kan ze morgen op komen halen
Glazuur ik ze thuis
En worden ze alsnog afgebakken
Joepie!
Het verzacht de pijn wat

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moving-on-story


Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Dichtbij haar en de Torah

En we herinneren ons Moshé
En de tien geboden
En we praten over God
En zijn aangezicht
Dat je niet mag zien
We studeren de hele nacht door
Nou ja
Orthodoxe mannen
Want vrouwen doen dat niet
Maar mijn mooie denkende vriendin en ik
Wij deden het wel
Op bijzondere feestdagen
Even kijken in de Torah
Misschien was er iets bij
Wat we verder konden tillen
Zij en ik
Al ons gewicht
Alle kennis die we hadden
Alle sensitiviteit
Frêle schouders er onder
En we vlogen tot aan de hemel
En weer terug
We spraken zachtjes
Universele waarheden
Vandaag is ze jarig
Erev Shavuot
Op de vooravond van het Wekenfeest
Als om 21:40 de kaarsen aangaan
Dan ben ik dichtbij haar
En de Torah
Die ons als moedermelk voedt
Moge ze gezond blijven
En het nieuwe jaar
Vriendelijk voor haar zijn

Chag sameach

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, in-het-land-van-mijn-hart-story


Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Loeiend terwijl ze gingen

En de mannen deden het zo
Zij namen twee melkkoeien
En spanden ze voor de wagen
En hun jongen sloten ze op in het huis
En ze plaatsten de Ark van de Eeuwige
Op de wagen
En de kist met de gouden muizen
En de beelden van hun aambeien
En de koeien gingen direct de weg op
Naar Beth Shemesh
Op één doorgaande weg
Loeiend terwijl ze gingen
En ze draaiden zich noch naar rechts
Noch naar links
En de vorsten van de Filistijnen
Gingen met hen mee
Zover als tot aan de grens van Beth Shemesh
Nu waren de inwoners van Beth Shemesh
De tarweoogst aan het binnenhalen in de vallei
En zij hieven hun ogen op
En zagen de Ark
En zij verheugden zich om het te zien
En de wagen was gekomen
Naar het veld van Joshua
De Beth Shemeshiet
En stond daar stil
Er was een enorme steen
En zij kliefden het hout
En de koeien offerden ze
Als een brandoffer aan de Eeuwige
En de Levieten haalden
De Ark van de Eeuwige naar beneden
En de kist die erbij was
Waarin de gouden objecten waren
En ze plaatsten ze op de enorme steen
En de mannen van Beth Shemesh
Brachten hun brandoffers
En slachtten op die dag offers
Voor de Eeuwige
En de vijf prinsen van de Filistijnen
Hadden het gezien
En zij keerden die dag
Terug naar Ekron
En dit waren de gouden aambeien
Die de Filistijnen hadden gestuurd
Als een schuldoffer voor de Eeuwige
Eén voor Ashdod
Eén voor Gaza
Eén voor Ashkelon
En één voor Gath
En één voor Ekron
En de gouden muizen waren volgens het aantal
Van alle steden van de Filistijnen
Die tot de vijf prinsen behoorden
Van versterkte stad tot open dorp
En zelfs tot de grote steen
Waarop ze de Ark van de Eeuwige
Geplaatst hadden
Dat is tot op deze dag
In het veld van Joshua de Beth Shemeshiet
En Hij sloeg het volk van Beth Shemesh
Want zij hadden naar de Ark van de Eeuwige gestaard
En Hij sloeg van het volk zeventig man
Vijftigduizend man
En het volk rouwde
Want de Eeuwige had een grote slag
Toegebracht aan het volk
En de mannen van Beth Shemesh zeiden:
Wie zal in staat zijn voor de Eeuwige te staan
Deze heilige God?
En naar wie zal het van ons opgaan?
En ze stuurden boodschappers
Naar de inwoners van Kiriat Jearim
En zeiden:
De Filistijnen hebben de Ark van de Eeuwige teruggebracht
Kom naar beneden
En neem het met jullie mee naar boven
(eigen vertaling)

En zo komt de Ark van de Eeuwige
Weer terug bij de kinderen van Jisraël
Die zich nu mochten verheugen
Op tientallen gouden muizen
En vijftal beelden van Filistijnse aambeien
Het verhaal blijft zeer wonderlijk

Sinds ik
Afkloppen
Al een tijd geen oogontsteking meer heb
Moge het zo lang mogelijk wegblijven
Heb ik een nieuwe bril
Voor mezelf laten aanmeten
Hopelijk komt die snel
Want mijn ogen zijn achteruit gegaan
Met keramiek merkte ik het
Sommige dingen zag ik niet scherp meer
Het resultaat was ook minder scherp
Maar ik geloof niet dat iemand dat gezien heeft
Zo heel goed werd er daar niet gekeken
En zo overpeins je alle stappen
Die je onderneemt
Als je ergens je best voor wilt doen
Totdat ze je buiten sluiten
Want je persoonlijkheid dit en dat
Uiteindelijk zit je op de financiële blaren
Temper dat enthousiasme!
Voor de volgende keer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, chaos-theory-story-of-hoe-alles-met-alles-te-maken-heeft-storyPosted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment